Monday, 15 April 2024
NEWS FEED

'กปน.' มั่นใจ!! น้ำประปาปลอดภัยจากสารแคดเมียม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ-เฝ้าระวังสารพิษเป็นประจำ

(11 เม.ย. 67) จากกรณีที่พบกากแคดเมียมในกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง (กปน.) ยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน. ยังคงสะอาด ปลอดภัย โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปา และประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ กปน. ใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา 2 แหล่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี และเขื่อนแม่กลอง รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยนักวิทยาศาสตร์ กปน. ได้ตรวจวิเคราะห์สารพิษโลหะหนักเป็นประจำ ซึ่งคุณภาพน้ำดิบทั้ง 2 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 2-3 ไม่มีการปนเปื้อนจากโลหะแคดเมียม (Cd)

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสารพิษโลหะหนักในน้ำประปา เป็นประจำทุกเดือน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ผ่านมา พบว่า ไม่พบสารแคดเมียม หรือพบในปริมาณที่น้อยมาก มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 0.0001-0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์แนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) (ต้องไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่บริการของ กปน. จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษโลหะแคดเมียม

เปิดข้อมูล 'กากแคดเมียม' อันตรายแค่ไหน? ถึงขั้นต้องประกาศเขตภัยพิบัติหรือไม่?

(11 เม.ย.67) จากเฟซบุ๊ก 'Sompob Pordi' ได้โพสต์ทำความเข้าใจถึงกากแคดเมียมที่พบเจอในไทยและทำให้ผู้คนเกิดความตระหนก ไว้ดังนี้...

กากแคดเมียม 

แคดเมียม (Cd) เป็นธาตุโลหะ ที่ปกติในธรรมชาติจะอยู่ร่วม/ปะปนกับธาตุโลหะอื่นเช่น สังกะสี ตะกั่ว ฯ มีจุดหลอมเหลวที่ 321 เซลเซียส หรืออุณหภูมิสูงกว่านํ้ามันทอดไก่เคเอฟซี 175 เซลเซียสเกือบสองเท่า มีจุดเดือดที่กลายเป็นไอที่ 767 เซลเซียส 

ปัจจุบัน ราคาแคดเมียม 99.99% วิ่งขึ้นลงอยู่ระหว่าง $4 ถึง $5 กว่า ๆ ต่อกก. ดังนั้นแคดเมียม 1 ตันหรือ 1,000 กก. จะมีราคาอย่างตํ่า ๆ ก็ $4,000 หรือเกือบ ๆ แสนห้าหมื่นบาท 

ดังนั้น ข่าวที่ว่ามีการแอบเก็บแคดเมียมที่เป็นอันตรายเป็นพิษต่อสุขภาพเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ ตันก็คือการปั่นดี ๆ นี่เอง ไม่ต่างอะไรกับที่เคยปั่นสามกีบเรื่องกัมมันตรังสีจากซีเซียม จนหลอน แตกตื่น ชักดิ้นชักงอ เมื่อปีที่แล้ว 

เพราะแคดเมียมในข่าวเป็นแค่กากแคดเมียม หรือเศษดินหินจากเหมืองที่มีแคดเมียมปะปนอยู่ด้วยในปริมาณที่น้อยมากในรูปของ แคดเมียมซัลไฟด์ หรือ แคดเมียมคาร์บอเนต ซึ่งพบได้ในธรรมชาติ ที่มีปริมาณแคดเมี่ยมน้อยมากจนยังไม่คุ้มที่สกัดแยก/ทำให้บริสุทธิ์เพื่อการพาณิชย์

ส่วนเรื่องความเป็นพิษของแคดเมียมนั้นเป็นความจริง แต่เป็นความจริงที่มีเงื่อนไข คือ แคดเมียมต้องเข้าสู่ร่างกายของเราก่อน ถึงจะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพ ถึงจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ ซึ่งก็มีแค่สองทางเท่านั้นที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ คือ การกิน และ การหายใจเข้าไป 

การกิน ก็ตรงไปตรงมา ไม่มีใครกินแคดเมียมหรือกากแคดเมียมแน่นอน เพราะไม่อร่อย หน้าตาไม่น่ากิน ส่วนที่ห่วงว่าอาจจะละลายนํ้าแล้วเผลอกินก็ไม่ต้องห่วง เพราะแคดเมียมคาร์บอเนตไม่ละลายนํ้า และแคดเมียมซัลไฟด์ละลายนํ้าได้น้อยมาก

การหายใจเอาไอแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย ก็ยากไม่แพ้กัน เพราะแคดเมียมจะเป็นไอที่ 767 องศาเซลเซียส โอกาสเดียวคือ ไฟไหม้สถานที่เก็บเท่านั้น แต่ปริมาณที่น้อยนิดและสภาพเศษหินเศษดินที่กล่าวมาแล้วทำให้ความเสี่ยงน้อยลงเป็นทวีคูณ โกดังเก็บแบตเตอรี่และถ่านไฟฉายประเภท นิกเกิลแคดเมียม อันตรายมากกว่าเป็นล้านเท่า

ทั้งหมดนี้ ไม่ได้บอกว่าการลักลอบเก็บกากแคดเมียมในเขตพื้นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ตามข่าวเป็นสิ่งที่ดี ที่ควรทำ ที่น่าชื่นชม แต่ต้องการบอกว่า มันไม่ได้เป็นอันตรายใหญ่โตอย่างที่ปั่น ไม่มีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอย่างที่ทำใด ๆ ทั้งสิ้น แค่ขนย้ายไปเก็บในที่ ๆ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโกดังอุตสาหกรรม หรือลานซีเมนต์โล่ง ๆ ในเขตอุตสาหกรรม หรือเร่งให้เจ้าของส่งออกไปตามที่ตั้งใจ ก็จบแล้ว 

ไหน ๆ ก็โพสต์เรื่องพิษภัยของสารเคมีก็แถมให้หน่อยละกัน 

ความเป็นพิษของสารทุกชนิดต่อมนุษย์เราขึ้นกับ...

1. Exposure การได้รับหรือการสัมผัส

2. Concentration ปริมาณ/ความเข้มข้นที่ได้รับหรือสัมผัส

ยกตัวอย่างเช่น...

เกลือทะเล หรือ โซเดียมคลอไรด์ ถ้าเราไปสปา พนักงานเขาทำนํ้าเกลือเข้มข้นให้เราลงไปแช่ตัว หรือเอาเกลือทานวดตัว เหลือไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายเราทางผิวหนังได้ ก็ไม่สามารถเป็นพิษภัยอะไร

ถ้าเรากินเกลือในปริมาณปกติ ร่างกายเราก็ได้ประโยชน์ ถ้ากินมากไป นิดหน่อยร่างกายเราก็จะกำจัดและขับถ่ายออกมา แต่ถ้ามากเกินไปมาก ถึงจะเริ่มมีอาการ เริ่มเป็นอันตราย

ดังนั้น อย่ากลัว อย่าตื่นตระหนกจนเกินไป เดี๋ยวชีวิตจะไม่มีความสุข

‘ธนกร’ ขอบคุณ ‘สุริยะ’ แก้ปัญหาตั๋วเครื่องบินแพงช่วงเทศกาล เชื่อ!! หากคุมได้ทั้งปี จะช่วยหนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

(11 เม.ย. 67) นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและสะท้อนปัญหาราคาค่าตั๋วเครื่องบินแพงในช่วงเทศกาลไปยังนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องคร์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎรหลายครั้ง  ล่าสุด นายสุริยะได้กำชับให้นโยบายกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน โดยมีการตอบรับอย่างดีจาก 6 สายการบินคือ การบินไทย, ไทยแอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยไลอ้อนแอร์, นกแอร์ และไทยเวียตเจ็ท ได้เพิ่มเที่ยวบินในช่วงวันที่ 11-12 เมษายน และ 15-16 เมษายน รวม 104 เที่ยวบิน จำนวน 17,874 ที่นั่ง เพื่อสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้มีวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้รวม 6 วัน และเพื่อแก้ไขปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินแพงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนด้วย โดยจะทำการบินไปยังสนามบินหลักให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้ง ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น

นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ทางกพท.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าโดยสารของวันที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์เป็นวันแรก ใน 3 เส้นทางยอดนิยม คือกรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ-กระบี่ 

พบว่าเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยมีค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 2,611 บาทต่อเที่ยว ส่วนกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ค่าโดยสารเฉลี่ยที่ 2,346 บาทต่อเที่ยว และกรุงเทพฯ-กระบี่ มีค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 2,797 บาทต่อเที่ยว ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาค่าบัตรโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ถือว่าราคาลดลง 3-14%  

นอกจากนี้ขอให้รมว.คมนาคมและกพท. ควบคุมกำกับดูแลเรื่องราคาบัตรโดยสารเครื่องบินในสายการบินที่เหลือ รวมถึงขยายมาตรการดังกล่าวออกไปในช่วงปกติที่ไม่ใช่เทศกาลด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีของรัฐบาลด้วย

“ขอขอบคุณท่านสุริยะ กระทรวงคมนาคม และกพท.รวมถึงขอบคุณผู้บริหารทั้ง 6 สายการบิน ที่ไม่ปล่อยผ่านความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก เรื่องค่าตั๋วเครื่องบินแพง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จนนำมาซึ่งการควบคุมและแก้ปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ โดยเห็นว่าควรขยายมาตรการนี้ไว้ตลอดทั้งปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการท่องเที่ยวด้วย โดยเชื่อว่าในช่วงมหาสงกรานต์วันหยุดยาวครั้งนี้ จะเห็นการเดินทางของพี่น้องประชาชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเติบโตตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ได้อย่างแน่นอน” นายธนกร กล่าว

'วัชระ' กังขา!! กรมราชทัณฑ์ย้าย 'ข้าราชการ' ซื่อสัตย์สุจริต ชี้!! ไม่เป็นธรรม เพราะไม่เลียนักการเมือง วอน!! นายกฯ ช่วย

'วัชระ เพชรทอง' อึ้ง!! กรมราชทัณฑ์ย้ายบุคลากรที่เป็นที่ทราบกันดีว่า ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นข้าราชการที่ไม่เลียแข้งเลียขานักการเมือง สืบเนื่องจากไม่ตอบสนองนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร ใช่หรือไม่

เมื่อวานนี้ (10 เม.ย. 67) ที่ศูนย์รับเรื่องราวทุกข์ของรัฐบาล 1111 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญกรมราชทัณฑ์อย่างไม่เป็นธรรม โดยนายวัชระ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า

ตนในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า มีการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 ราย อย่างไม่เป็นธรรม และไม่สมัครใจ 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากไม่ตอบสนองนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหมายเลข 6650102668 ให้ได้รับการพักโทษตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ใช่หรือไม่ หรือไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทางการเมืองของฝ่ายการเมืองที่ผ่านมา การถูกโยกย้ายฉับพลันทันด่วนโดยไม่รู้ตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยราชการอื่น ดังนี้

1. นายสิทธิ สุธีวงศ์ ตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 5) กรมราชทัณฑ์ ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 2) กรมคุมประพฤติ

2. นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ตำแหน่งรองอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 4) กรมราชทัณฑ์ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับต้น) (ตำแหน่งเลขที่ 3) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสองที่มีคำสั่งโอนย้ายนั้น เป็นที่รู้กันในกรมราชทัณฑ์ว่าซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นข้าราชการที่ไม่เลียแข้งเลียขานักการเมือง ดังนั้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีโปรดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 3 ราย มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายระเบียบหรือไม่ ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับข้าราชการและเกิดความไม่ยุติธรรมในการบริหารงานบุคคลในยุครัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน หรือไม่ 

และไม่เป็นตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 หน้า 17 การดำเนินนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการเริ่มต้นขจัดข้าราชการที่ไม่ตอบสนองทางการเมืองให้กับนักการเมืองให้ข้าราชการกระทรวงอื่น ๆ ดูเป็นตัวอย่าง

'รมว.ปุ้ย' สั่ง 'ปลัดอุตฯ' เคลียร์ 'กากแคดเมียม' ซุกบางซื่อ 150 ตัน พร้อมกำชับค้นหากากที่เหลือให้เสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน

เมื่อวานนี้ (10 เม.ย. 67) นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย หลังจากได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงาน เพื่อตรวจสอบบริษัท ล้อโลหะไทย แมททอล จำกัด ตั้งอยู่ 1532/1 ซ.เรียงปรีชา ถนนประชาราษฎร์ แขวงและเขตบางซื่อ กทม. หลัง ตำรวจ บก.ปทส. สืบสวนแกะรอยจนทราบว่า ที่โรงงานดังกล่าวมีการซุกซ่อนกากแคดเมียมไว้ จากการตรวจสอบพบว่า แคดเมียมที่ตรวจพบมีจำนวน 150 ตัน บรรจุในถุงบิ๊กแบ็กจำนวน 98 ถุง ซึ่งขณะนี้ได้ยึดอายัดไว้แล้ว โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย และได้สั่งการข้าราชการให้ตรวจสอบโรงหล่อ โรงหลอมทั่วกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ รมว.พิมพ์ภัทรา ยังได้สั่งการให้ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งตรวจสอบ และค้นหากากแคดเมียมที่เหลือ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และขยายผลไปยังต้นตอเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวานนี้ นายณัฐพล ได้เข้าตรวจสอบ กากแร่แคดเมียมซ้ำที่บริษัทแห่งแรก ที่ตั้งอยู่ในหมู่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกที่มีการตรวจพบว่า รับซื้อกากแร่แคดเมียม และกากสังกะสี มาจากจังหวัดตาก 

โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบว่า ที่โรงงานแห่งนี้ ยังมีกากแคดเมียมจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ตามซอกหลืบต่าง ๆ ทั่วโรงงาน และยังมีบางส่วนทางโรงงานได้นำสิ่งของขนาดใหญ่มาตั้งบังไว้ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจค้นครั้งแรก และพบว่ายังคงมีกากแร่แคดเมียมอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจนับ ทั้งที่อยู่ในอาคารและนอกตัวอาคาร ทางเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดไว้ทั้งหมดเพื่อเร่งทำการตรวจนับจำนวนให้แล้วเสร็จภายในเย็นวันเดียวกัน และได้ทำการยึดรถบรรทุกไว้ 2 คัน เพื่อรอตรวจสอบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสีที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมดหรือไม่

“ดิฉันได้กำชับกับทางปลัดว่าให้เอกซเรย์ทุกพื้นที่ เพื่อค้นหากากแคดเมียมที่ยังหลงเหลือให้หมดภายในเดือนเมษายน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และดำเนินการส่งกากแคดเมียมและกากสังกะสีลับไปยังหลุมฝังกลบที่จังหวัดตาก และจะต้องขนส่งอย่างปลอดภัยด้วย ส่วนบ่อที่ตากนั้นพบว่ายังคงมีสภาพดีพร้อมนำเข้าสู่การฝังกลบดังเดิม” รมว.อุตสาหกรรม กล่าวย้ำ 

ZPOT ชวนเที่ยวสวนสัตว์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลสงกรานต์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนเที่ยวสวนสัตว์ทั่วไทย พักผ่อนกับครอบครัว สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เติมบุญเสริมมงคลชีวิต

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้เตรียมแผนให้สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่ไทยในเทศกาลวันสงกรานต์อย่างคึกคัก... สำหรับการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในปีนี้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์ในสังกัดทุกแห่ง เน้นกิจกรรมประเพณีทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยแต่ละแห่งได้เตรียมจัดกิจกรรม ดังนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวสมาชิกใหม่เป็นลูกลีเมอร์หางแหวน จำนวน 3 ตัว ยังไม่ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยวันนี้ออกมาอวดโฉมกินอาหารรวมกับฝูงลีเมอร์หางแหวนภายในส่วนแสดง และได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ของสวนสัตว์แล้ว พบว่าสุขภาพแข็งแรง ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ลีเมอร์หางแหวนเป็นอย่างดี โดยลูกทั้งสามตัวยังเกาะอยู่ที่บริเวณหน้าอกและหลัง ของแม่บางครั้งลงมาเล่นปีนป่ายและเล่นซุกซนตามกิ่งไม้ พร้อมทั้งเชิญนักท่องเที่ยวสักการะและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ โชว์มาสคอตสัตว์ป่าแดนซ์ซิ่ง การแสดงดนตรีในสวนฟังเพลงย้อนยุค ร่วมชิม ช๊อป ขนมงานวัด ปาลูกโป่ง สาวน้อยตกน้ำ ยิงปืนยาว ตักไข่พาโชค ก่อเจดีย์ทราย พร้อมด้วยกิจกรรม Green Zoo Market เปิดพื้นที่สู่ชุมชน เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  ชมตลาดนัดพอเพียง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ป้อนอาหารควายไทย ชิมชาสมุนไพร ชมวิถีบ้านสี่ภาคพร้อมด้วยของดีศรีราชาสับปะรดหวานฉ่ำจากไร่คุณวีระ ร่วมทำบุญอุปภัมป์สัตว์ป่าและเกมส์มหาสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2567 และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมส่องสัตว์เวลากลางคืน Khao Kheow Night Zoo พบกับอีกหนึ่งมุมมองของชีวิตสัตว์ที่ต่างไปจากในเวลากลางวัน สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 096-9742546 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-318444

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญชวนสักการะองค์พระประธานพระนวพุทธมหาบารมี ณ วัดกู่ดินขาว กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ก่อเจดีย์ทรายและสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับฟังดนตรีโฟล์คซองกับบทเพลงเพราะๆ กิจกรรมระบายสีภาพสัตว์และระบายสีตุ๊กตาสัตว์ปูนปั้น ถ่ายรูปพร้อมชมความน่ารักของนกแก้วมา  ม้าแคระเต่าซูคาต้า เม่น อีกัวน่า บริเวณมินิซู ร่วมทำบุญประจำปี 12 นักษัตร มหกรรมอาหารอร่อย Food truck ชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสเมืองหิมะ  Snow Buddy winterland  อุณหภูมิติดลบ 10 องศาเซลเซียส และสวนน้ำสำหรับเด็กพร้อมเครื่องเล่นเปิดให้เด็กเข้าฟรี

สวนสัตว์นครราชสีมา
สงกรานต์ สุขสำราญปีใหม่ไทยถ้วนหน้า เถลิงศกใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมสืบสานประเพณีไทย 12-16 เมษายน ศกนี้ เชิญร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย กับกิจกรรมดีๆ มากมาย⤵
 - กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสมประสงค์ เพื่อความเป็นเสริมสิริมงคล
 - กิจกรรมอุโมงค์น้ำ ชุ่มฉ่ำ เย็นสบาย บนเส้นทาง Mini Zoo
 - ชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำและสัตว์นานาชนิด 
 - สนุกสนานกับกิจกรรมขบวนมาสคอทเริงร่า ตลอดทุกวัน
 - กิจกรรม keeper Talk ให้ความรู้ข้อมูลสัตว์จากผู้ชำนาญการ
 - กิจกรรม DIY / วาดภาพระบายสี 
 - กิจกรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ 
 - กิจกรรมไลฟ์สด สามสหาย By Korat Zoo
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โปรโมชั่นสุด WOW!!! รับส่วนลดทันที 30 บาท สำหรับผู้ที่มีหลักฐานการสั่งจองกางเกง Big Five หรือ ใส่กางเกง Big Five เข้าชมสวนสัตว์ 
(เฉพาะผู้ใหญ่) 
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ 083-3720404 หรือทางแฟนเพจ สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์สงขลา
สนุกสนานให้ชุ่มฉ่ำกับ.... กิจกรรม "ฮารีรายอ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สวนสัตว์สงขลา" ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน  2567 
พบกับ...เทศกาล #ฮารีรายยอ วันนี้ถึง 12 เมษายน 2567
⁃ ซุ้มถ่ายภาพเช็คอินพระจันทร์เสี้ยว
- การแต่งกายพริตตี้ตามเทศกาลฮารีรายอ
⁃ จุดบริการพ่นไอน้ำชุ่มฉ่ำเย็นสบาย
⁃  การให้อาหารเต่าซูคาต้า พร้อมถ่ายภาพกับงู นกแก้ว อย่างใกล้ชิด
⁃ ให้อาหารลีเมอร์หางแหวน พร้อมชมลูกลีเมอร์ สมาชิกใหม่
⁃ ชมนิทรรศการสัตว์สต๊าฟและผลงานอนุรักษ์ วิจัย แมวป่าหัวแบน
⁃ เกมและกิจกรรมถาม - ตอบ like & share ลุ้นรับของที่ระลึกของสวนสัตว์
ต่อเนื่อง ด้วย เทศกาล เย็นทั่วหล้า มหา #สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2567
- สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย
- การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณี
⁃ ฉ่ำเย็น หลบร้อน ด้วยไดโนเสาร์พ่นน้ำและจุดให้บริการไอน้ำเย็นสบาย
⁃ ให้อาหารเต่าซูคาต้า พร้อมถ่ายภาพกับงู นกแก้ว อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยทำบุญ เริ่มต้นวันปีใหม่ไทยด้วยโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า
⁃ ชมการแสดงความสามารถสัตว์ป่า อาทิ เช่นการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าการแสดงแมวน้ำโชว์และพาเหรดเพนกวินการให้อาหารเสือ
⁃ ซุ้มบริการขนมพื้นบ้านและนาวาพาโชค
⁃ ชมนิทรรศการสัตว์สต๊าฟและผลงานอนุรักษ์ วิจัย แมวป่าหัวแบน
 ⁃ เกมและกิจกรรมถาม - ตอบ like & share ลุ้นรับของที่ระลึกของสวนสัตว์พร้อมด้วยทัพคาเฟ่ที่หลากหลาย ไว้บริการเครื่องดื่มคลายร้อนเพนกวิน คาเฟ่ และร้านอาหารเมาเทนวิวพิเศษสุด.... กับ.....ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระบบ เอไอเอส รับส่วนลดทันดี 50% สมาชิก The1 card รับส่วนลด 20%
โปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษสำหรับมัคคุเทศก์นำเที่ยวพร้อมด้วยเที่ยวสวนสัตว์ฟรีทั่วไทย จำนวน 2 ปี จำนวนรวม 5 คนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงแค่สมัคร...
บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประเภทครอบครัว
ราคา 2,999 บาท เท่านั้น

สวนสัตว์อุบลราชธานี 
- กิจกรรมชุ่มฉ่ำกับเส้นทางสายน้ำอุโมงค์ดอกสะแบง
- สนุกสนานเล่นน้ำในสระน้ำตกเด็ก
-เพลิดเพลินไปกับดนตรีในสวน
-สืบสานประเพณี สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว
- ชมความน่ารักของมาสคอทพาเพลิน
- บัตรผ่านประตูแลกเล่นเกมส์ในงานไม่ว่าจะเป็น...เกมส์ปากระป้องมหาสนุก...เกมส์ปาลูกโป้ง โป๊งชึ่ง...เกมส์ไข่ปลาหรรษา รับของรางวัลที่ระลึกมากมาย
ห้ามพลาดกับโปรโมชั่นพิเศษ มา4 จ่าย3 เฉพาะ บัตรผ่านประตูผู้ใหญ่คนไทยเท่านั้น ตลอดเดือนเมษายน แล้วมาสาดความสุข สาดความเย็น ชุ่มฉ่ำ พร้อมชมความน่ารักของน้องๆสัตว์ป่า

สวนสัตว์ขอนแก่น
- กิจกรรม Animal mascot Palace Fancy 2024  
- กิจกรรมกล่องสุ่มสุดฉ่ำสงกรานต์ซัมเมอร์ 
- กิจกรรมส่งน้ำพระพุทธรูป ขอพรพระพุทธศิลามณี 
- กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 
- กิจกรรมถ่ายภาพเช็คอินสงกรานต์อีสานซัมเมอร์ 2024  
- กิจกรรม Facebook Lite เทศกาลหาสงกรานต์  13-15 เมษายน  2567  
- กิจกรรม Feeding การให้อาหารสัตว์ป่านานาชนิด
- กิจกรรมระบายสีและทำโปสการ์ดสัตว์ป่า 
- กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงู 
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะงดใช้โฟมและขวดน้ำเปล่า พร้อมแลกรับของรางวัล 

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
12 เมษายน 2567  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีเซ่นไหว้องค์พระครูประจำที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมนำพระพุทธรูปแห่สรงน้ำขบวนช้างเล่นน้ำสงกรานต์กว่า 50 เชือก

“ในโอกาสวันสงกรานต์ปีนี้ สวนสัตว์ในสังกัดได้จัดเตรียมกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสุข สนุกสนาน ในสวนสัตว์ทั่วทุกภูมิภาค” นายอรรถพร กล่าว…

‘พิจิตรปลดแอก’ ถาม!! “พัฒนาบึงสีไฟ ใครได้ประโยชน์?” ชาวเน็ตสวนกลับ “ถามคำถามโง่ๆ ดีแต่แซะ ถ่วงความเจริญ”

เพจ ‘พิจิตรปลดแอก’ โดนทัวร์ลงเละคาบ้าน หลังโพสต์ถาม “ใครได้ผลประโยชน์จากการทำบึงสีไฟบ้าง...” เจอชาวเน็ตสวน “ประชาชน คนพิจิตร ได้ประโยชน์ จวกเป็นคำถามโง่ ๆ ไม่สร้างสรรค์ ถ่วงความเจริญ”

(10 เม.ย. 67) ถือเป็นอีกหนึ่งดรามาบนโลกโซเชียล เมื่อเพจ พิจิตรปลดแอก ได้ออกมาโพสต์ถาม “ใครได้ผลประโยชน์จากการทำบึงสีไฟบ้าง...”

งานนี้ปรากฏว่าโดนทัวร์เละคาบ้าน โดยชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเม้นต์ หลายคนโต้ว่า การพัฒนาบึงสีไฟ ประชาชน และคนพิจิตร ได้ประโยชน์ ทำให้คุณภาพชีวิตคนแถวนั้นดีขึ้น มีคนเดินทางมาท่องเที่ยวเม็ดเงินเข้าจังหวัดพิจิตร

นอกจากนี้ชาวเน็ตหลายคนยังจวกเพจนี้ว่า นี่เป็นคำถามโง่ ๆ คำถามไม่สร้างสรรค์ ดีแต่แซะ และ ถ่วงความเจริญ

สำหรับ ‘บึงสีไฟ’ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านาน เดิมมีพื้นที่กว้างขวางถึงกว่า 12,000 ไร่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันบึงสีไฟลดขนาดลงเหลือพื้นที่ราว 5,390 ไร่ ถือเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของเมืองไทย ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลใน อ.เมืองพิจิตร ได้แก่ ต.ในเมือง ต.ท่าหลวง ต.เมืองเก่า ต.โรงช้าง และ ต.คลองคะเชนทร์

อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2556 บึงสีไฟประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนัก ฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอด จนเกิดดินแตกระแหง และในปี 2560 เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟ เนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะในภัยแล้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ

หลังจากนั้นในปี 2560 หน่วยราชการในพระองค์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้กลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิม ดังนี้

-ด้านการบริหารจัดการดิน กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกบึงสีไฟระหว่างปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2563

-ด้านการบริหารจัดการน้ำ แต่เดิมบึงสีไฟรับน้ำจากน้ำฝนและการผันน้ำจากระบบชลประทาน เข้ามาเติมในช่วงหน้าแล้ง ในการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟ กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานพิจิตร ได้ผันน้ำ ผ่านคลองชลประทานอาศัยน้ำจากทางเหนือที่ไหลมาจากเขื่อนนเรศวร

-ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟ รวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอก มาทำเป็นทางจักรยาน ทางเดิน และลู่วิ่ง โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายพันธุ์บัวหลากหลายสายพันธุ์ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ

ในปี 2566-2567 บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำเต็มบึง 100% ในปริมาณ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตร (จากเดิมก่อนพัฒนาบึงเก็บน้ำได้ประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร)

วันนี้ ‘โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ’ หลังการพัฒนาปรับปรุง ได้พลิกโฉมจากบึงที่เคยเสื่อมโทรม กลายเป็นบึงน้ำอันสวยงาม มีสวนสาธารณะให้คนในพิจิตรและคนต่างถิ่นมาพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช็กอินสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนพิจิตร รวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง ๆ

สำหรับสิ่งน่าสนใจบริเวณบึงสีไฟนั้นก็มีหลากหลาย อาทิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, ประติมากรรมพญาชาละวันหรือรูปปั้นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ประติมากรรมจระเข้ยืน สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ หรือ ศาลาเก้าเหลี่ยม ศาลากลางน้ำ และบ่อจระเข้ เป็นต้น

นอกจากนี้บึงสีไฟยังมีไฮไลต์แห่งใหม่ใต้พระบารมี คือ เลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตร และสนามจักรยานประเภทต่าง ๆ คือ สนามจักรยาน BMX สนามขาไถ สนามปั๊มแทรค และสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งทางจังหวัดพิจิตรเสนอให้บึงสีไฟเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพระราชทานชื่อสนามจักรยานว่า ‘สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข’ หมายความว่า สนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบาย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2567

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน แก่องค์กรสมาชิก ประจำปี 2567   โดยมี  ร้อยตำรวจโทดร.มนัส  โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี  ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แยกตึกชัย ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ได้อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนแก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเป็นประจำทุกปี  

โดยมอบให้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน  ซึ่งมีแพทย์หญิงสุวณี  รักธรรม  ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินทุน  ประจำปี 2567 เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโครงการ  4  ประเภท  เพื่อเสนอผลการพิจารณาให้ คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  และคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนแก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนประจำปี 2567  จำนวน 101 องค์กร 101 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,902,900.- บาท (สองล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ ประเภทที่ 1  โครงการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง เป็นประธาน จำนวน   13   องค์กร 13 โครงการ

ประเภทที่ 2  โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสังคม คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ เป็นประธาน จำนวน 15 องค์กร 15 โครงการ

ประเภทที่ 3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม คุณวิไลวรรณ  ลายถมยา  เป็นประธาน
จำนวน 25 องค์กร 25 โครงการ

ประเภทที่ 4  โครงการเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรม ดร.วิชัย  ไทยถาวร   เป็นประธาน
จำนวน 48 องค์กร 48 โครงการ 

โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดส่งเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรสมาชิกในส่วนภูมิภาค 2 - 12 และจัดพิธีมอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรสมาชิกส่วนกลาง และองค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาค ภาค 1 ณ  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งในวันนี้  ท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้กรุณามอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี  2567  แก่องค์กรสมาชิกส่วนกลาง และ องค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาค  ภาค 1

สตม.ตะครุบแก๊งผิวสีหลอกขายทองคำอาศัยทีเผลอแอบสลับเงินปลอม กว่า 1.1 ล้านบาท

กก.1 บก.สส.สตม. จับกุมและเพิกถอนวีซ่า นายคานู (นามสมมติ) อายุ 42 ปี สัญชาติเซียร์ราลีโอน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.129/2567 ลงวันที่ 5 ก.พ.2567 ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์      โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ดำเนินคดีตามกฎหมาย สถานที่จับกุม คอนโดย่าน อโศก – รัชดา (พระรามเก้า) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พร้อมกับเพิกถอนวีซ่าของนายซีเซ่ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี สัญชาติไลบีเรีย ดำเนินการตามกฎหมาย

กก.1 บก.สส.สตม. ได้ตรวจพบสกู๊ปข่าว “เข้มข่าวค่ำ” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV และสกู๊ปข่าว “สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD นำเสนอข่าวเกี่ยวกับมีผู้เสียหายร้องเรียนว่า   ถูกแก๊งคนต่างชาติชาวผิวสีหลอกให้ลงทุนซื้อขายทองคำ แล้วถูกแอบสลับเงินนำธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมมาแทนสูญเงินกว่า 1.1 ล้านบาท จึงได้ประสานขอข้อมูลจากผู้เสียหาย เพื่อสืบสวนติดตามจับกุมแก๊งผิวสีและช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยทราบว่าคดีนี้เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้เสียหายและเพื่อนได้มีการติดต่อซื้อขายทองคำกับชายชาวผิวสี ทราบชื่อภายหลังคือนายเควินและนายซีเซ่ โดยนายซีเซ่ แจ้งว่ามีทองคำเม็ดเล็ก ๆ ต้องการจะขายให้กับผู้เสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้เสียหายพร้อมด้วยสามีผู้เสียหาย และเพื่อนหญิงชาวไทย ได้ขอนำเม็ดทองไปตรวจสอบ โดยนายเควิน นายซีเซ่ และนายคานู (ทราบชื่อภายหลัง) ร่วมไปด้วย โดยนายคานูได้ให้เม็ดทองมาจำนวน 15 เม็ด เพื่อนำไปตรวจสอบที่โรงหลอมทอง ผลปรากฏว่าเป็นทองคำจริง ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อตกลงร่วมลงทุนซื้อขายทองคำ

โดยตกลงซื้อขายกันที่ กก. ละ 34,700 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้เสียหายจึงได้ไปแลกเงินเพื่อเตรียมซื้อขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ได้นัดกันไปทำการส่งมอบเม็ดทองที่โรงแรมย่านสุขุมวิท โดยได้แบ่งเงินไว้ที่ผู้เสียหายจำนวน 3,500 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่านายหน้าให้กับผู้แนะนำ ส่วนสามีผู้เสียหายได้นำเงิน จำนวน 31,200 ดอลลาร์สหรัฐ ไปให้นายคานูตรวจนับภายในห้องที่เกิดเหตุ โดยผู้เสียหายขอให้นำเม็ดทองทั้งหมดไปตรวจสอบก่อน จึงจะมอบเงินให้ นายเควิน และนายคานู จึงทำท่าทีไม่พอใจและพูดจาโต้เถียงกับสามีผู้เสียหาย จนกระทั่งสามีผู้เสียหายเผลอจึงได้แอบสับเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐปลอมที่เตรียมมากับเงินดอลลาร์สหรัฐจริงของผู้เสียหาย โดยสามีผู้เสียหายไม่ทันรู้ตัว จากนั้นจึงทำทียอมไปตรวจสอบเม็ดทองที่โรงหลอมก่อน สามีผู้เสียหายจึงได้เก็บเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถูกสับเปลี่ยน ไปแล้วใส่กระเป๋าสะพาย แล้วพากันไปขึ้นรถของผู้เสียหาย เมื่อขับรถออกไปได้สักระยะ นายเควิน และนายคานู ออกอุบายขอลงจากรถเพื่อไปซื้อกาแฟแล้วได้หายตัวไป กลุ่มผู้เสียหายจึงเริ่มสงสัยและได้นำเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถูกสับเปลี่ยนแล้วไปแลกที่ซุปเปอร์ริช จึงทราบว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินปลอม จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาตามภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด ในความผิดฐาน ลักทรัพย์

โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป จำนวน 2 ราย กก.1 บก.สส.สตม.จึงได้ทำการสืบสวนจนพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง 2 ราย คือนายเควิน และนายคานู และได้ทราบว่ามีนายซีเซ่ ร่วมขบวนการด้วย กก.1 บก.สส.สตม. จึงได้เร่งทำการสืบสวนติดตามจับกุม จนสามารถจับกุมนายคานู และนายซีเซ่ ได้นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน .สน.ลุมพินี และเพิกถอนวีซ่าดังกล่าว ส่วนนายเควิน ได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว   

จากการสอบถามนายคานู ให้การยอมรับว่า ได้ร่วมกันกับ นายซีเซ่ และนายเควิน เพื่อนชาวผิวสี ชักชวนหลอกลวงให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อขายทองคำจริง หลังจากได้เงินดอลลาร์จากผู้เสียหายแล้ว ได้นำเงินมาแบ่งเท่าๆ กันสตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิด ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ ที่มีหมายจับ และการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 หรือติดต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่ หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

สตม.ตามเช็คบิลสามีภรรยาฟิลิปปินส์หัวใสลอบส่งออกกัญชา พบอยู่เกินคนละกว่า 9 ปี ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ สตม. สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือ กลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุ หรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด   

วันนี้ (10 เม.ย.67) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว รอง ผบก.สส.สตม., พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง รอง ผบก.สส.ภ.7 ปฏิบัติราชการ บก.สส.สตม., พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.1,  พ.ต.อ.กาจภณ ปฐมัง ผกก.สส.บก.ตม.1, พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม., พ.ต.อ.รัฐพงษ์ แก้วยอด ผกก.4 บก.สส.สตม.ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญ ดังนี้  
 สตม.ตามเช็คบิลสามีภรรยาฟิลิปปินส์หัวใสลอบส่งออกกัญชา พบอยู่เกินคนละกว่า 9 ปี

กก.สส.บก.ตม.1 จับกุมนายโจ (นามสมมติ) อายุ 35 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ และนางแมรี่ (นามสมมติ) อายุ 30 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ ดำเนินคดีตามกฎหมาย สถานที่จับกุม ทาวน์โฮมย่านแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ สืบเนื่องจากเมื่อประมาณต้นปี 2567 ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.1 ได้รับการประสานข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยงานความมั่นคงประเทศฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการจับกุมกัญชาอบแห้งล็อตใหญ่ บรรจุอยู่ในลังพัสดุซีนแน่นหนา น้ำหนักรวมกว่า 10 กิโลกรัม ซึ่งถูกตรวจพบโดยสำนักงานศุลกากร ในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปลายเดือน ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งสำหรับกัญชาอบแห้งนั้น ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้ผลกำไรตอบแทนจากการส่งกัญชาจากประเทศไทยไปยังกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีมูลค่าสูงมาก โดย standard street price ของกัญชาดังกล่าวเมื่อถูกลำเลียงถึงประเทศฟิลิปปินส์จะมีมูลค่ามากถึง 1,200 เปโซต่อกรัม หรือประมาณ กรัมละ 975 บาท (รวมมูลค่าเกือบ 10 ล้านบาท) ซึ่งต้นทางของกัญชาที่ถูกตรวจยึดดังกล่าวมาจากบริษัทขนส่งพัสดุแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่มีชาวฟิลิปปินส์พักอาศัยอยู่มาก ชุดสืบสวนจึงได้เริ่มลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับบริษัทขนส่งในบริเวณดังกล่าวเรื่อยมา

ต่อมาในช่วงเดือน มี.ค.2567 กก.สส.บก.ตม.1 ได้ข้อมูลผู้นำส่งพัสดุล็อตดังกล่าว คือนายโจ (นามสมมติ) และ นางแมรี่ (นามสมมติ) สองสามีภรรยาชาวฟิลิปปินส์ เมื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบไบโอเมตริกซ์แล้วพบว่าทั้ง 2 ราย อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดแล้วกว่า 9 ปี (3,198 วัน และ 3,669 วัน ตามลำดับ) จึงได้สืบสวนหา  ที่พักอาศัยของคนต่างด้าวดังกล่าว จนกระทั่งทราบว่าทั้ง 2 ราย พักอาศัยอยู่ในทาวน์โฮมในย่านแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านดังกล่าวอยู่ได้ไม่ถึง 3 สัปดาห์ ค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อพบตัวจึงได้จับกุมดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าว นอกจากนี้ คนต่างด้าวทั้ง 2 ราย จะต้องถูก สตม. ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานานถึง 10 ปี ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top