Tuesday, 16 July 2024
WESTERN

จันทบุรี - ‘จุรินทร์’ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนานาชาติ!! ‘พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี’ ประจำปี 2565

ณ บริเวณ ถนนศรีจันท์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ASEAN Gems Central market@chantaburi โดยมีการแสดง 3 เชื้อชาติ ได้แก่ ญวน จีน และ ไทย พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมการจัดแสดงพลอยชนิดต่าง ๆ เยี่ยมชมการสาธิตการทำพลอยประกอบด้วยการโกรน แต่งเจียระไน และการขึ้นตัวเรือนพลอย ต่อมาในช่วงบ่าย ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ

ไฮไลต์ในพิธีเปิด ได้แก่ การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับที่ออกแบบและผลิตโดยฝีมือผู้ประกอบการชาวจันทบุรี ภายใต้แนวคิด GO TOGETHER : Chanthaburi City of Gems เปิดโลกอัญมณี...วิถีเสน่ห์เมืองจันท์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับตลาดพลอยจันท์สู่ตลาดพลอยมาตรฐานและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

จันทบุรี - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า ป้องปราม!ไม่ให้มีการฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน!!

วันนี้ ( 28 ม.ค.65 ) นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดสดสวนมะม่วง และตลาดน้ำพุ อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบ ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายทุกชนิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน สามารถเลือกซื้อ เปรียบเทียบคุณภาพ ชนิด ปริมาณและราคาสินค้าได้สะดวก เครื่องชั่ง วัด ตวง ต้องมีมาตรฐาน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามประกาศที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่พบการเอารัดเอาเปรียบประชาชนแต่อย่างใด

ประจวบคีรีขันธ์ - มอบตรา SHA SHA+ ให้รถโดยสารสาธารณะหัวหิน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

วันที่ 8 ธ.ค. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผช.สาธารณสุข อ.หัวหิน นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ขนส่งจังหวัดประจวบฯ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA และ SHA + ประจวบคีรีขันธ์ และมาตรฐาน HDC เทศบาลเมืองหัวหินให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในเขต อ.หัวหิน จำนวน 87 คัน ที่บริเวณสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร เขตเทศบาลเมืองหัวหิน

นายนพพร กล่าวว่า ในส่วนของ จ.ประจวบฯได้กำหนดแนวทางมาตรการที่เข้มข้นในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด โดยนำแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ของ ททท. มาเพิ่มเติมข้อปฏิบัติให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เน้นให้ทุกสถานประกอบการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐาน ALQ ของสถานกักกันแห่งรัฐ มาตรฐานสถานประกอบการแต่ละประเภท มาตรการ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย การใช้น้ำฆ่าเชื้อโรค ขั้นตอนทำความสะอาด เพื่อให้มาตรฐาน SHA+ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาคของโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในเขต จ.ประจวบฯ-เพชรบุรี

นายอิศรา กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เยอะมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ศุกร์ - อาทิตย์ มีอัตราการเข้าพักประมาณ 80-90% บางแห่งก็เต็ม โดยเฉพาะในอำเภอหัวหินมีที่ห้องพักกว่าหมื่นห้อง เพราะฉะนั้นจะสามารถรองรับนักนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ขณะนี้ประมาณ 100 คน เพราะฉะนั้นถือว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ส่วนหน่วยงานในพื้นที่อย่างเทศบาลเมืองหัวหิน ,สาธารณสุขอำเภอหัวหิน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันรณรงค์ดูแลเรื่องมาตรการและสุขอนามัย เรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะ SHA และ SHA+ มีการมอบสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการรถสาธารณะก็ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะว่าพวกเขาสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรง การที่ผู้ที่ขับรถสาธารณะมีความรู้ มีการอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี

ด้านนายกิติพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ในส่วนผู้ประกอบการรถสาธารณะในเขตอำเภอหัวหินที่ได้ผ่านมาตรฐาน SHA  SHA+ ประมาณ 87 คัน ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยๆทำเพิ่มกันอยู่ ซึ่งจะเป็นในชุดที่ 4 และชุดที่ 5 อยากเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารที่ยังไม่ได้ทำมาตรฐาน SHA ให้มาทำมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวท่านและผู้โดยสาร เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการรถในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ

 

ประจวบคีรีขันธ์ - ผวจ.ประจวบฯ เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก!! สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก ที่โรงยิมเนเซี่ยม 2 สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดฯ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี มีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้า เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางระบบหมอประจวบพร้อม Version2 ลำดับคิวที่ 1,201-1,700 และผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 การให้บริการวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาตามนัดเดิม (มีใบนัด) จำนวน 100 ราย และการให้บริการวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม (ที่มีรายชื่อตามประกาศของ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 100 ราย

นายแพทย์ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จึงได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนให้ถึงตามเป้าหมายภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนประชาชนที่ยังเป็นกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของวัคซีนหรือยังรอชนิดวัคซีนที่ต้องการ จะมีการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งต่อไป

จันทบุรี - ประชุมเตรียมพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ไฟป่า - หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

วันนี้ ( 17 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2564 – 2565 ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ พลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนร่วมประชุม

ทั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาได้สรุปสถานการณ์น้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกมากและเกษตรกรได้น้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรแต่ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้เพียงพอเนื่องจากฤดูหนาว และแล้งจะยาวนาน ขณะที่ชลประทานจังหวัดได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ

ข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พบว่าที่อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย อ.เขาคิชฌกูฏ มีปริมาณน้ำในอ่างกักเก็บได้ 111.43 %  / อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธปริมาณน้ำในอ่าง 111.58 % / อ่างเก็บน้ำคลองประแกดมีปริมาณน้ำในอ่าง 105.32 % / เขื่อนคิรีธารมีประมาณน้ำ ณ ปัจจุบัน 99.11 % และเขื่อนพลวงมีประมาณน้ำ 99.32 % 

 

จันทบุรี - เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบภัยช้างป่า จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหาช้างป่า พร้อมให้รัฐบาลประกาศภัยจากช้างป่าเป็นวาระแห่งชาติ

บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบภัยช้างป่าจังหวัดจันทบุรีนำโดย นายสุวิชาญ สุวรรณาคะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือผ่านจังหวัดจันทบุรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมอ่านแถลงการณ์ให้รัฐมนตรีว่าการรับผิดชอบจากสถานการณ์ภัยช้างป่าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี และในช่วง 15 วันที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีมีผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำร้ายร่างกายเสียชีวิตไปถึง 4 ราย พืชผลทางการเกษตรถูกทำลาย เกษตรกรเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพรวมทั้งความหวาดกลัวหวาดผวากับการที่ต้องดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ปลอดภัย

 

จันทบุรี - จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ‘รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์’ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา

วันนี้ ( 4 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่ง และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยนายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อภายในจังหวัดจันทบุรี จากผลงานและการลงพื้นที่ออกประเมินเชิงประจักษ์ ตามกรอบแนวคิดหลัก คือ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกต่อในระดับส่วนกลาง โดยมีคณะกรรม การมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นผู้พิจารณาตัดสินรางวัล ซึ่งครูผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะได้รับรางวัล “รางวัลคุณากร” ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” และครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และการตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรี จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์”

จันทบุรี - ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ด้านความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนผลประสบสาธารณภัยแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัด

วันนี้ ( 4 พ.ย.64 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะได้ลงตรวจเยี่ยมหน่วยงานฝ่ายทหารที่ขึ้นตรงกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานประสานความร่วมมือ โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั้งด้านความมั่นคงทางทะเล ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีในกรณีการเกิดสาธารณะภัยต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบแก้ไขสถานการณ์เข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที

ประจวบคีรีขันธ์ - เปิดเมืองหัวหินวันแรก! ไม่คึกคัก โรงแรมไร้เงานักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 2 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่นำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบาลรัฐบาลเป็นวันแรกไม่คึกคักเท่าที่ควร ถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลทั้งขาขึ้นและขาล่องใต้การจราจรคล่องตัว บริเวณชายหาดหัวหินตลอดแนวตั้งแต่หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมไปจนถึงหมู่บ้านเขาตะเกียบ ระยะทางราว 8 กม. มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทย นั่งเตียงผ้าใบร้านค้า ขี่ม้าชายหาดและลงเล่นทะเลประปราย

นายอภิศักดิ์ แดงช่วง อายุ 43 ปี ผู้ประกอบร้านอาหารชายหาดหัวหิน กล่าวว่าบรรยากาศวันแรกเปิดเมืองก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างแต่ยังไม่มากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่ใช้บริการชาวต่างชาติยังไม่มา คงต้องเป็นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ น่าจะมีเพิ่มมากขึ้น สำหรับการเปิดเมืองในครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่เคยเงียบเหงามานาน คนน่าจะกลับมาเที่ยวกันมากขึ้นทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งทางร้านก็มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด

ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมหัวหิน แกรนด์โฮเต็ล แอนด์พลาซ่า เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าบรรยากาศเปิดเมืองหัวหินวันแรกไม่คึกคัก ขณะที่ยอดจองห้องพักของโรงแรมในเดือน พ.ย.นี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมีไม่ถึง 10% ไม่มีชาวต่างชาติเลย อาจจะเป็นเพราะมาตรการที่ยังไม่แน่ชัดในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย คาดว่าคงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง แต่ในส่วนของโรงแรมเองทั้งพนักงาน สถานที่ ก็เป็นไปตามมาตรฐานที่สาธารณสุขกำหนดไว้

 

จันทบุรี - “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า” โปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วม กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ 18 ตุลาคม 2564 ที่หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี และคณะเดินทาง ประชุม พร้อมติดตามสถานะการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขสถานะการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานะการณ์อุทกภัย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ พายุโซนร้อน ไลออนร๊อก และพายุโซนร้อน คมปาซุ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 48 ตำบล 279 หมู่บ้าน 37 ชุมชน รวม 11,079ครัวเรือนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,692 หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9452.50 ไร่สิ่งสาธารณประโยชน์เช่น ถนนคอสะพาน และสถานที่ราชการได้รับความเสียหาย


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top