จันทบุรี - เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบภัยช้างป่า จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือผ่านจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหาช้างป่า พร้อมให้รัฐบาลประกาศภัยจากช้างป่าเป็นวาระแห่งชาติ

บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบภัยช้างป่าจังหวัดจันทบุรีนำโดย นายสุวิชาญ สุวรรณาคะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือผ่านจังหวัดจันทบุรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมอ่านแถลงการณ์ให้รัฐมนตรีว่าการรับผิดชอบจากสถานการณ์ภัยช้างป่าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี และในช่วง 15 วันที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีมีผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำร้ายร่างกายเสียชีวิตไปถึง 4 ราย พืชผลทางการเกษตรถูกทำลาย เกษตรกรเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพรวมทั้งความหวาดกลัวหวาดผวากับการที่ต้องดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ปลอดภัย

 

พร้อมทั้งเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ภัยจากช้างป่าเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน มาร่วมแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน หลังจากอ่านแถลงการณ์เสร็จแล้วได้ยื่นหนังสือผ่าน นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่บริเวณหน้าห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำข้อเรียกร้องส่งต่อไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี

พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก