Sunday, 3 December 2023
SPECIAL

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

ความสุขที่ได้รับ เป็นของไม่เที่ยง
สักวันหนึ่ง...ก็ต้องจากเราไปทั้งหมด
แม้แต่ร่างกายที่คิดว่าเป็นของเรา
สุดท้าย...มันก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างที่คิด

- พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

'ศัตรู' ก็คือ ใจของเรานั้นเอง อยากจะชนะสิ่งใด จงชนะใจตนเองให้ได้ก่อน เป็นนายของตนเองให้ได้ก่อน ชีวิตจะพบกับ ความสำเร็จได้ไม่ยากเลย

- หลวงปู่ดูลย์ อตุโล -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

‘ศีลธรรม’ คือเครื่องคุ้มครอง
ถ้าศีลธรรมจากเราไป
เราก็ขาด ‘หลักประกัน’
เหมือนอยู่บ้านที่ไม่มี ‘หลังคา’

-พระพรหมมังคลาจารย์
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

"มนุษย์ที่หมดบุญ มีสองอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือหมดอายุขัย อย่างที่สองคือมนุษย์ ที่กำลังมีลมหายใจอยู่ แต่ไม่คิดที่จะแสวงหาบุญกุศล 

นั่นก็เรียกว่ากำลังจะหมดบุญ...ประมาทในบุญกุศล"

- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

ผิดหวัง...ให้เริ่มใหม่
ผิดใจ...ให้พูดจากัน
ผิดพลาด...ให้โอกาสกัน
ผิดมหันต์...จงยอมรับผลกรรม

- หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566

ถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์...ก็หยุดทำ 
ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์...ก็หยุดพูด
ถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์...ก็หยุดคิด

- หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

ถ้าความสุขของเรา ขึ้นอยู่กับคนอื่น
รอให้คนอื่น ทำถูกใจเรา
เราจะไม่มีวัน...มีความสุข

- หลวงพ่อชา สุภทฺโท -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

‘ควาย’ เมื่อมันติดหล่ม มันยังรู้จักถอนตัว แต่เมื่อคนไปตกอยู่ในอารมณ์ทำไม ...ไม่รู้จักถอนตัว
ไปปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ทำไม เศร้าหมองทำไม …“ต้องถอนออกมาเลย”

- หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

'พูด' อย่างมีสติ
เราจะได้...ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่น

'ฟัง' อย่างมีสติ
เราจะได้...ไม่รับอารมณ์คนอื่น 'มาทำร้ายใจเรา'

- พระอาจารย์ชยสาโร -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

คำพูด...เป็นดาบชนิดหนึ่ง
บางคน...ใช้ทิ่มตนและแทงคน
บางกลุ่ม...ใช้ทิ่มแทงกันเอง
ทั้ง ๆ ที่รู้...ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร

- หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

แม้จะละสังขารด้วยอายุแค่ 34 ปี ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2566 แต่คำสอนของ ‘ครูบาน้อย ญาณวิไชย’ แห่งวัดถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ยังคงอยู่

มาลองดูคำสอนบางส่วน ที่เป็นบันทึกด้วยลายมือของครูบาน้อยเอง ที่เขียนขึ้นระหว่างปฏิบัติกรรมฐานในถ้ำ นาน 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2560 ในพุทธสถานถ้ำเชตวัน คำสอนจากก้นถ้ำจำนวน 49 หน้า รวม 156 บท ล้วนแต่เป็นธรรมะอันลึกซึ้ง ที่จะคงอยู่ไม่มีวันตาย

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

“คนมี ‘สัจจะ’ ทำอะไร มักจะประสบความสำเร็จ
เพราะ ‘สัจจะ’ เป็น ‘บารมี’ อย่างหนึ่ง
ที่ส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้น”

- หลวงปู่แหวน สุจิณโณ -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

อย่าไปว่าคนอื่นเขา
ตัวเรานั้นดีแล้วหรือ
ให้หมั่นถามตัวเอง
เช่นนี้ตลอดเวลา
แล้ว…จะไม่มีความเดือดร้อนใจ
ไม่ต้องลับเขี้ยวไว้กัดกัน

-หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566

‘ประชาธิปไตย’ คือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ ‘ประชาชนเป็นใหญ่’ ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็ม อย่างนั้น จึงจะเป็นประชาธิปไตย ไอ้ประชาชนเป็นใหญ่นั้น มันไม่แน่ ประชาชนบ้าบอก็ได้ 
ถ้าประชาชน ‘เห็นแก่ตัว’ แล้ว...ฉิบหายหมด!!!

-พุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว
ทำเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ความทุกข์
ทำเหตุให้เกิดสุข ก็ได้ความสุข
ทำเหตุให้เกิดความเสื่อม ก็ได้ความเสื่อม
ทำเหตุให้เกิดความเจริญ ก็ได้ความเจริญ
เราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้

-หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top