Wednesday, 21 February 2024
SPECIAL

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

ถ้าความสุขของเรา ขึ้นอยู่กับคนอื่น
รอให้คนอื่น ทำถูกใจเรา
เราจะไม่มีวัน...มีความสุข

- หลวงพ่อชา สุภทฺโท -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

‘ควาย’ เมื่อมันติดหล่ม มันยังรู้จักถอนตัว แต่เมื่อคนไปตกอยู่ในอารมณ์ทำไม ...ไม่รู้จักถอนตัว
ไปปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ทำไม เศร้าหมองทำไม …“ต้องถอนออกมาเลย”

- หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

'พูด' อย่างมีสติ
เราจะได้...ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่น

'ฟัง' อย่างมีสติ
เราจะได้...ไม่รับอารมณ์คนอื่น 'มาทำร้ายใจเรา'

- พระอาจารย์ชยสาโร -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

คำพูด...เป็นดาบชนิดหนึ่ง
บางคน...ใช้ทิ่มตนและแทงคน
บางกลุ่ม...ใช้ทิ่มแทงกันเอง
ทั้ง ๆ ที่รู้...ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร

- หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

แม้จะละสังขารด้วยอายุแค่ 34 ปี ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2566 แต่คำสอนของ ‘ครูบาน้อย ญาณวิไชย’ แห่งวัดถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ยังคงอยู่

มาลองดูคำสอนบางส่วน ที่เป็นบันทึกด้วยลายมือของครูบาน้อยเอง ที่เขียนขึ้นระหว่างปฏิบัติกรรมฐานในถ้ำ นาน 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2560 ในพุทธสถานถ้ำเชตวัน คำสอนจากก้นถ้ำจำนวน 49 หน้า รวม 156 บท ล้วนแต่เป็นธรรมะอันลึกซึ้ง ที่จะคงอยู่ไม่มีวันตาย

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

“คนมี ‘สัจจะ’ ทำอะไร มักจะประสบความสำเร็จ
เพราะ ‘สัจจะ’ เป็น ‘บารมี’ อย่างหนึ่ง
ที่ส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้น”

- หลวงปู่แหวน สุจิณโณ -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

อย่าไปว่าคนอื่นเขา
ตัวเรานั้นดีแล้วหรือ
ให้หมั่นถามตัวเอง
เช่นนี้ตลอดเวลา
แล้ว…จะไม่มีความเดือดร้อนใจ
ไม่ต้องลับเขี้ยวไว้กัดกัน

-หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566

‘ประชาธิปไตย’ คือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ ‘ประชาชนเป็นใหญ่’ ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็ม อย่างนั้น จึงจะเป็นประชาธิปไตย ไอ้ประชาชนเป็นใหญ่นั้น มันไม่แน่ ประชาชนบ้าบอก็ได้ 
ถ้าประชาชน ‘เห็นแก่ตัว’ แล้ว...ฉิบหายหมด!!!

-พุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว
ทำเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ความทุกข์
ทำเหตุให้เกิดสุข ก็ได้ความสุข
ทำเหตุให้เกิดความเสื่อม ก็ได้ความเสื่อม
ทำเหตุให้เกิดความเจริญ ก็ได้ความเจริญ
เราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้

-หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-

ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

ผิดหวัง...ให้เริ่มใหม่
ผิดใจ...ให้พูดจากัน
ผิดพลาด...ให้โอกาสกัน
ผิดมหันต์...จงยอมรับผลกรรม

- หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน -
 

ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

'เสียงประชาชน’ มิใช่เสียงสวรรค์เสมอไป 

เป็นเสียงนรกก็ได้ ‘เมื่อไร้ศีลธรรม’

-พุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

บุคคลที่ทนในสิ่งที่
คนอื่นทนได้ยาก
ทำในสิ่งที่คนอื่น
ทำได้ยาก
บุคคลนั้น จะเข้าถึง
ความสำเร็จของชีวิต
ความอดทน ความขมขื่น
จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น
ของการทำความดี 
แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย

-หลวงปู่แหวน สุจิณโณ-

ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

ถ้าอยู่กับใคร ที่เราไม่ชอบ
แต่ไม่มีทางเลือก...
เทคนิคอย่างหนึ่ง คือ
แผ่เมตตาให้กับตัวเอง
ขอให้เป็นผู้ไม่มีเวร
ชื่นชมในความดี...ของตัวเอง

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

กาลเวลา...
ให้โอกาสแก่เราเสมอ
ความผิดพลาดบางอย่าง
อาจเป็นโอกาสที่ดีกว่า
...ของชีวิต
 

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี 
อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว
ในมุมมืดอาจมีจุดสว่างที่คาดไม่ถึง
และหากที่สุดแล้ว 
ยังหาทางออกไม่เจอ
อย่างน้อยเราก็พบกับ
ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า
และได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top