จันทบุรี - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า ป้องปราม!ไม่ให้มีการฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน!!

วันนี้ ( 28 ม.ค.65 ) นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดสดสวนมะม่วง และตลาดน้ำพุ อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันมิให้ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบ ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายทุกชนิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน สามารถเลือกซื้อ เปรียบเทียบคุณภาพ ชนิด ปริมาณและราคาสินค้าได้สะดวก เครื่องชั่ง วัด ตวง ต้องมีมาตรฐาน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามประกาศที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่พบการเอารัดเอาเปรียบประชาชนแต่อย่างใด

ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี

พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก