จันทบุรี - จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ‘รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์’ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา

วันนี้ ( 4 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่ง และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยนายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อภายในจังหวัดจันทบุรี จากผลงานและการลงพื้นที่ออกประเมินเชิงประจักษ์ ตามกรอบแนวคิดหลัก คือ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกต่อในระดับส่วนกลาง โดยมีคณะกรรม การมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นผู้พิจารณาตัดสินรางวัล ซึ่งครูผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จะได้รับรางวัล “รางวัลคุณากร” ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” และครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และการตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรี จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์”

จากการพิจารณาตัดสินดังกล่าว ผลปรากฏว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รายนั้น ได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ได้แก่ นายชาญ เถาวันนี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรียานุสรณ์ และนางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล อดีตครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลที่ส่วนกลางได้เช่นเดิม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา รวมถึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีผลงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูในจังหวัดในการเสริมสร้างความศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโดยจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี / พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก