Friday, 12 April 2024
นอร์ทไทม์

เชียงใหม่เตรียมจัดงาน ‘MFL2022 Chiang Mai Fashion & Lifestyle 2022’ ชูเสน่ห์ผ้าทอล้านนา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ Chef's Together by Aod & Dan นายอัศนีบูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานเชียงใหม่ และนายธนกร สมฤทธิ์ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท มอร์โซลูชั่น จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน CMFL2022 Chiang Mai Fashion & Lifestyle 2022

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือแม้แต่การเข้ามาทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ก็กลับมาฟื้นตัวขึ้น โดยสังเกตได้จากในช่วงวันหยุดยาว หลายๆ ครั้งที่ผ่านมากมีผู้คนเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก รวมไปถึงในพื้นที่ ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ดูแลด้วยครับ สร้างมูลค่าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

สำหรับในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้ว ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างการเวียนทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งการงาน CMFL2022 Chiang Mai Fashion & Lifestyle 2022 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่นำเอาศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ มานำเสนอในรูปแบบที่มีความน่าสนใจ สร้างโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ ได้สร้างผลงานดีๆ ร่วมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ด้วยการใช้ แลนด์มาร์คของเมือง เป็นสถานที่จัดงาน และนำเสนอรูปแบบวิถีชีวิตในรูปของแฟชั่นอีกด้วย ในอนาคตหากมีการต่อยอด อาจจะกลายเป็นเป้าหมายของนักออกแบบระดับโลก มาจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ต่อไป

นศ.ระดับปริญญาโท รับรางวัล Excellent Oral presentation ในงานประชุมวิชการ ICKIM 2022

MR. Xiangyu Li นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ได้รับรางวัล Excellent Oral Presentation จากผลงาน “A Decision - Making Model for Selecting the Best Digital Marketing Strategy for Chinese Long Stayers in Chiang Mai, Thailand” 

ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ดีที่สุด ให้กับศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ สามารถดำเนินกิจกรรมการตลาดกับกลุ่มคนจีนที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มการบริการอาหาร งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการตัดสินใจหลายเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์หลักตามหลักการ 4C (ลูกค้า ต้นทุน ความสะดวก การสื่อสาร) โดยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Knowledge and Information Management (ICKIM 2022) ในรูปแบบ ออนไลน์ เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ Xiamen, the People's Republic of China

ขยายผลเมืองเทศกาลโลก ชูเสน่ห์เมือง ทำตลาดระดับสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเดินหน้า นำทุนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์แบบล้านนา ต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ผลักดันยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเชียงใหม่ก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล กระตุ้นรัฐและเอกชนทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาจุดขายเชิงคุณภาพ ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางระดับแนวหน้าของเอเชีย

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวตอกย้ำศักยภาพเมืองเชียงใหม่ในฐานะไมซ์ซิตี้ (MICE City) และเมืองที่มีศักยภาพด้านการจัดงานเทศกาลระดับโลก (World Festival & Event City) ที่จะดึงนักเดินทางคุณภาพเข้าสู่เมือง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ โดยนายนิรัตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงใหม่และขอบคุณทุก ภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทศกาล ที่ร่วมกันนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่เมืองเชียงใหม่ และกล่าวย้ำว่า รางวัลนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ และในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและทางตอนใต้ของประเทศจีน ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจล้านนา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า“จังหวัดเชียงใหม่มีทุนทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีเสน่ห์ มีคุณค่าในระดับสากล สามารถนำมาเป็นจุดขายที่ทรงพลังในด้านการท่องเที่ยว ช่วยดึงดูดนักเดินทางคุณภาพให้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย กุญแจสำคัญ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ให้มีสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในทุกวันนั้น คือความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องลงมือทำอย่างรวดเร็วให้เกิดผล รวมทั้งมีการสื่อสารความคืบหน้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสะท้อนปัญหา นำมาสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เมืองเดินหน้าสู่การพัฒนา กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างมั่นคงยั่งยืน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า แนวทางการขับเคลื่อนเมืองนับจากนี้ว่า จังหวัดเชียงใหม่พร้อมผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ หรือ Creative Lanna อย่างเต็มกำลัง โดยมุ่งบรรลุผลสำเร็จในการร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก (World heritage), สร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้เป็นรูปธรรม กำหนดปฏิทินงาน (event calendar) ในแต่ละเดือน เพื่อดึงผู้คนให้มาเยือนเชียงใหม่และมีความสุขตลอดทั้ง 12 เดือน 12 เทศกาล ในส่วนมิตินานาชาตินั้น จะกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ยกระดับความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว ทั้งด้านการทำงานกับกงสุลต่างประเทศในจังหวัดและบูรณาการการจัดการด้านเมืองนานาชาติอย่างมีทิศทาง สร้างผลกระทบเชิงบวกจากความร่วมมือเหล่านี้ เพื่อให้เชียงใหม่มีความโดดเด่นเป็นเมืองจุดหมายปลายทางระดับโลก เน้นตลาดคุณภาพสูง สร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นแตกต่างเพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งทีเส็บถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญในการนำเสนอเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพสูงต่อไป

เฟ้นหา Miss Mobile Thailand 2022 สาวงามผู้เปี่ยมด้วยความสามารถ สมาร์ท และทันสมัย

วนมาบรรจบกันอีกครั้งกับเวทีการประกวด Miss Mobile Thailand 2022 โดย บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ภายใต้ชื่อการประกวด 'Miss Mobile Thailand' ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความโด่นเด่นทั้งความงาม ความสามารถ และความทันสมัยทางด้านเทคโลโลยี    

เวทีการประกวด Miss Mobile ประจำปีนี้ มีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปลายเดือนกันยายน 2565 โดยในปีนี้เวที Miss Mobile จะเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะ ความรู้ ความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ซึ่งทางเจมาร์ท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ให้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รวมถึงต้องมีไหวพริบและท่วงท่าของสตรีที่สวยสง่า มีความนอบน้อม เฉลียวฉลาด และสื่อถึงแนวคิดของตัวเอง เพื่อปลุกความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศได้อีกด้วย

และในปีนี้ Miss Mobile Thailand 2022 ประจำปี 2022 จัดขึ้นที่ โรงแรม อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  30 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. 

เชียงใหม่-กลุ่มเพื่อนรักนักข่าวจัดแข่งขัน​ “Bowling วันนักข่าวสัมพันธ์”

วันที่ 5 มีนาคม 2565 กลุ่มเพื่อนรักนักข่าว จัดแข่งขัน​ “Bowling วันนักข่าวสัมพันธ์“ ณ Bully Bow  กาดสวนแก้ว ชั้น 4 เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยมีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม​ “Bowling” วันนักข่าวสัมพันธ์ ของ กลุ่มเพื่อนรักนักข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ที่ผ่านมาหลายองค์กร ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละองค์กรด้วยดีมาโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวของสังคม 

‘ลำปาง-มทบ.32’ รับมา - ส่งต่อ - ก่อเกิดงานราชการให้ลุล่วง

(4 มี..65) ลำปาง - ณ บริเวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 (1) มอบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ที่กรุณามอบให้หน่วยเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญในนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ต้องปฏิบัติงาน 1 ใน 3 อันเป็นมาตรการและการป้องกันในพื้นที่หน่วยทหารและกำลังพลที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความปลอดภัยในสำนักงานและกำลังพลของหน่วยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้พิจารณามอบให้กับ 3 หน่วย ดังนี้…

1. ศาลมณฑลทหารบกที่ 32

2. แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 32

3. แผนกประวัติและบำเหน็จบำนาญ มณฑลทหารบกที่ 32

‘ผบ.มทบ.32’ รุดเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนพร้อมสนับสนุนกำลังพลและรถบรรทุกน้ำช่วยสกัดเพลิงทันที

(4 มี..65) ลำปาง - พบเหตุไฟไหม้บ้าน ในหมู่บ้านวังหม้อ หมู่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ติดถนนลำปาง-แจ้ห่มขาเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมมีการประสานขอรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยสกัดเพลิงไหม้ และเพื่อมิให้ลุกลามสร้างความเสียหายหลังอื่นๆ

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 จึงรุดเข้าพื้นที่ทีนที พร้อมได้สั่งการ รถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน และกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 รวมทั้งเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ร่วมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกบริเวณที่เกิดเหตุทันที โดยได้ร่วมสกัดเพลิงร่วมกับ รถรถดับเพลิงเทศบาลตำบลต้นธงชัย อบต.ทุ่งฝาย เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลนครลำปาง ร่วม 10 คัน ช่วยกันระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังโหมไหม้แต่ไม่ทัน ทำให้บ้านหลังดังกล่าวถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังและยังลุกลามไหม้บ้านข้างเคียงได้รับความเสียหายไปด้วย

‘ทหารพราน’ ยึดยาบ้าและยาอีหลากสีเกือบ 2.3 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า100 ล. ริมแม่น้ำโขง

เมื่อ 2 มีนาคม 65 ที่หน้าหอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,พล...พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก..จว.หนองคาย ,..มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,286,000 เม็ด ยาอีหลากสี จำนวน 23,867 เม็ด และระบุชนิดไม่ได้ จำนวน 1,540 เม็ด มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจยึดได้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ปากน้ำเปบ้านน้ำเป ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

สืบเนื่องจาก ร..วิทยา สิงห์อร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2105 ได้รับแจ้งจากสายว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม 2565 จะมีการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศ ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ปากน้ำเป บ้านน้ำเป ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ พ..จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 2 จึงได้ให้ กรมทหารพรานที่ 21 จัดกำลังของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105 และสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมฝั่งโขงและดักซุ่มใกล้จุดที่ได้รับแจ้ง

อาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ"

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  จัดงานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ" ครั้งที่ 12โดยมีนายวีระพันธ์  ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน  นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ"ครั้งที่ 12 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงาน ถือว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีเจตคติต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนสายวิชาชีพ การจัดทำโครงงานการสร้างและพัฒนาผลงานโดยบูรณาการความรู้ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ตามกระบวนการด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นรายบุคคลหรือทำงานเป็นกลุ่มให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งสามารถนำเสนอผลงานด้วยรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ" ครั้งที่ 12 จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง และจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตามแบบแผนในขอบเขตสำคัญและบริบทต่างๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจ การวางแผน การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ๆ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน

มทบ.32​ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ บุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอนฯ 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. พลตรีอโณทัย​ ชัยมงคล​ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมพิธีเปิดโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน จังหวัดลำปาง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของบรรพชน ในการทำบุญตั้งธรรมหลวง ให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ภายในงานมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย พิธีอาราธนาพระอุปคุต การแสดงพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชาวล้านนาที่สำคัญ  


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top