Friday, 12 April 2024
POLITICS NEWS

ศรีสุวรรณ ยื่น กสชท. สอบ สรยุทธ หวนคืนจอเล่าข่าว ทำได้หรือไม่ ชี้ ส่อขัดจริยธรรม

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่สำนักงาน กสทช. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ รักษาการเลขาธิการ กสทช. โดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่า ตามที่พิธีกรนักเล่าข่าวชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง เพื่อเตรียมหวนกลับคืนสู่หน้าจอโทรทัศน์อีกครั้ง จะกลับมารับหน้าที่พิธีกรข่าว ในเดือนพฤษภาคม 2564 เคยทำหน้าที่พิธีกรรายการดังกล่าวมาหลายสิบปี ก่อนที่จะถูกศาลพิพากษาจำคุกในคดีค่าโฆษณาเกินเวลา และต่อมาได้รับการพักโทษ และปล่อยตัวจากเรือนจำอยู่ในขณะนี้

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การที่พิธีกรนักเล่าข่าวชื่อดัง ถูกต้องโทษและจำคุกในคดีอาญาอันเกี่ยวกับการสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐกระทำผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการเป็นเวลา 6 ปี 24 เดือน อันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุคคลดังกล่าว จะกลับมาทำหน้าที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์อีกครั้ง เพราะบุคคลที่ทำหน้าที่พิธีกรหรือนักเล่าข่าว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยมีประวัติที่ไม่ด่างพร้อย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ที่สำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34 ประกอบมาตรา 35 ระบุในข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ว่า ต้องไม่ก่อให้เกิดการขัดต่อศีลธรรมอันดีและขัดต่อจริยธรรมวิชาขีพแห่งตนด้วย อีกทั้งข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553 ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 2553 ได้กำหนดจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวไว้ชัดเจนในข้อ 10 ความว่า “ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว”

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ดังนั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องร้องเรียนต่อ กสทช. ให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยว่า การกลับมาเป็นพิธีกรเล่าข่าวหน้าจอโทรทัศน์ของผู้ที่เคยต้องโทษในคดีอาญา ยังจะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร และสังคมไทยโดย กสทช.จะสร้างบรรทัดฐานของเรื่องทำนองนี้ไว้อย่างไร

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน “นายกอบจ.ชัยนาท” น้องชาย “รมต.อนุชา” รวย 34 ล้าน คล้องหลวงปู่ศุข 3 องค์ มูลค่า 1.5 ล. สะสมปืน 6 กระบอก ทั้งไรเฟิล ปืนยาว ปืนสั้น เมียขับปอร์เช่ คันละ 3.5 ล.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายอนุสรณ์ แจ้งว่า ตนเองและนางสุภาภรณ์ แสงทอง คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 34,878,245 บาท เป็นของผู้ยื่น 8,110,283 บาท เป็นของคู่สมรส 26,767,962 บาท โดยทรัพย์สินของคู่รวมกัน ประกอบด้วย เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 914,641 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8,130,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 988,804 บาท ที่ดินของนายอนุสรณ์ 1,976,800 บาท เงินลงทุนของนางสุภาภรณ์ ในบริษัท สวิท คิทเช่น จำกัด และบริษัท เอส คิชเช่น จำกัด 1,100,000 บาท ยานพาหนะของนางสุภาภรณ์ 2 คัน มูลค่ารวมกัน 5,850,000 บาท ได้แก่ เบนซ์มูลค่า 2,500,000 บาท และปอร์เช่มูลค่า 3,350,000 บาท 

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปของทั้งคู่ จำนวน 43 ราย มูลค่ารวมกัน 15,518,000 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ พระรอดเลี่ยมทอง มูลค่า 600,000 บาท พระหลวงปู่ศุขเลี่ยมทองฝังเพชร 3 องค์ มูลค่า 1,500,000 บาท อาวุธปืน 6 กระบอก ได้แก่ ปืนไรเฟิล 2 กระบอก ปืนเดี่ยวลูกกรด 1 กระบอก ปืนยาวอัดลม 1 กระบอก ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ 2 กระบอก แหวนเพชรทองคำขาว กระเป๋ายี่ห้อหรู นาฬิกายี่ห้อหรู เครื่องเพชร นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ แจ้งว่า ตนเองและคู่สมรสมีหนี้สินทั้งสิ้น 7,580,893 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และเงินเบิกเกินบัญชี 

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ แจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นว่า มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา รวม 6 คน ได้แก่ นางจิตร์ธนา ยิ่งวีลาภา นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย นายอนุรักษ์ โค้วคาศัย นายอนุสรณ์ ผู้ยื่น และนางศศิธร อยู่ประยงค์

ราเมศ เผย เฉลิมชัย ย้ำ ตัวแทน - สาขาพรรคครบทุกเขต พร้อมทุกเวลาลงสนามลต.หากยุบสภา

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการตั้งตัวแทนพรรค และสาขาตามที่กฎหมายกำหนดว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ย้ำถึงการดำเนินการตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด ถึงกรณีการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ไม่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือยุบสภาเกิดขึ้นในอนาคตว่า  

พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง ในทุกสถานการณ์ได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้ง การตั้งสาขาพรรค ครบทุกเขตเลือกตั้ง พรรคได้ดำเนินการครบทั้งหมดแล้ว เพื่อรองรับการเลือกตั้ง และทำงานให้กับประชาชน

ในส่วนของการเตรียมตัวผู้สมัคร มีผู้สมัครเดิมที่ยังคงทำพื้นที่อยู่ และมีบุคคลที่สนใจในเขตเลือกตั้งหลายเขตเป็นจำนวนมาก พรรคเตรียมบุคลากรไว้ให้ทำงานทำพื้นที่ล่วงหน้า ทำกิจกรรมร่วมกับประชาชน ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทำงานร่วมกับส่วนกลางอย่างเต็มที่

ที่สำคัญรัฐมนตรีก็ได้มีการนำผลงานที่เกิดจากนโยบายของพรรคไปสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในเขตเลือกตั้ง รัฐมนตรีทั้ง 7 คน มีหลายผลงานที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นประกันรายได้พี่น้องเกษตรกร เรื่องชลประทานระบบน้ำ การแก้ปัจภัยแล้ง ด้านสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด เรื่องบ้านมั่นคง รวมถึงการศึกษา รวมถึงเรื่องอื่น ๆ และในส่วนทีมยุทธศาสตร์ และทีมนโยบายพรรคได้มีการเตรียมการคิดนโยบายต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนที่สุดต่อไป

ชวน เผย ทราบแล้ว ช่างไฟสร้างสภาติดโควิด ชี้! เป็นเรื่องของซิโนไทยดำเนินการตรวจ

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่างไฟฟ้าที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาติดโควิด-19 จำนวน 3 คน ว่า ตนได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เข้าใจว่าไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในสภาฯ ซึ่งทางบริษัทซิโน-ไทย ได้ดูแลอย่างเข้มงวด เพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีการประชุม เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดก็ต้องปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด

และที่พนักงานติดเชื้อถือเป็นเรื่องภายในบริษัท โดยปกติแล้วพนักงานที่เข้ามาทำงานในรัฐสภาต้องตรวจคัดกรองทุกคน ตนพยายามบอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่าไปเกรงใจ เช่นการลืมหน้ากากอนามัยก็ให้บอกได้เลย มีหน้ากากอนามัยบริการให้สามารถมาขอได้ มีที่ตรวจวัดอุณหภูมิหากผิดปกติก็ไม่ให้เข้ามาในอาคารสภาอยู่แล้ว และการตรวจพนักงานทุกคนเพื่อหาเชื้อโควิด-19 นั้นก็เป็นเรื่องของบริษัทซิโน-ไทย

นายชวน กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมในสภาก็ยังดำเนินไปตามปกติ โดยมีการใช้ประชุมแบบทางไกล ไม่เช่นนั้นงานจะค้าง อย่าไปหวังให้โควิด-19 หมดต้องอยู่กับความจริงโดยใช้วิธีป้องกัน ส่วนคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชุดต่างๆ ช่วงนี้ก็มีการประชุมน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ส่วนที่มีการประชุมก็ใช้การประชุมด้วยระบบทางไกล

'เทพไท'​ เสนอตัดงบสัมมนา-ดูงาน-ก่อสร้าง-ซื้ออาวุธ ในการจัดงบ​ 65 มาแก้ปัญหาโควิด ชี้ไม่ควรออก พรก.เงินกู้อีก เชื่อส.ส.ฝ่ายค้าน-รบ.หนุนแน่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต​ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่สำนักงบประมาณ จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ​ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา เพื่อขอจัดทำเอกสารงบประมาณ ในวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท นั้นว่าเป็นวงเงินงบประมาณที่จัดตั้งน้อยกว่า วงเงินงบประมาณ ปี​ 2564 ที่มีวงเงิน​ 3.3 ล้านล้านบาท

โดยการกู้งบประมาณขาดดุล 608,962.5 ล้านบาท ประมาณการรายได้ 2,677,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ ปี​ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น ประมาณการรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท และการกู้งบประมาณขาดดุล 700,000 ล้านบาท ประมาณการรายได้จะน้อยกว่า แต่การกู้งบประมาณขาดดุลจะสูงกว่า ซึ่งจะเป็นภาระหนี้ของประเทศต่อไป

นายเทพไท กล่าวต่อว่า อยากจะเสนอให้ครม.มีความรอบคอบในการอนุมัติจัดทำงบประมาณประจำปี 2565 ของสำนักงบประมาณ ควรเตรียมแผนงานโครงการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ​ 3 หรืออาจจะมีรอบ​ 4 หรือรอบ​ 5 ตามมาก็ได้ ซึ่งไม่ต้องรื้อแผนงบประมาณในภายหลังอีก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง​ รัฐบาลควรปรับลดแผนการใช้เงินงบประมาณของทุกกระทรวง ทบวง กรม มาเป็นงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตัดงบประมาณในส่วนต่าง ๆ เช่น

1.) งบการประชุมสัมมนา

2.) งบการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3.) งบประมาณการก่อสร้างโครงการใหม่ ยกเว้นโครงการที่มีงบผูกพัน

และ​ 4.) งบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และการก่อสร้างค่ายทหาร เพื่อให้รัฐบาลได้มีเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอ ในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ช่วงโควิดกำลังระบาด และไม่ควรที่จะใช้พระราชกำหนด​ (พรก.) เงินกู้เพิ่มเติมอีกในอนาคต

“ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลจัดทำ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม และความจำเป็นของสถานการณ์บ้านเมือง ก็สามารถแถลงเหตุผลต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าใจ อย่างตรงไปตรงมา ก็จะได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างแน่นอน” นายเทพไท กล่าว


สนับสนุนข่าวโดย : แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ THE STATES TIMES Blockdit

คลิก : https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32

ครม.ขยาย “เราชนะ” อีก 1เดือน ปรับเป้าเพิ่ม 32.8 ล้านคน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 20 เมษายน 2564 นี้ มีวาระทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจ คือ กระทรวงการคลัง จะเสนอขอขยายระยะเวลาการใช้เงินในโครงการเราชนะเพิ่มอีก 1 เดือน จากเดิมสิ้นสุดเดือน พ.ค. 64 เป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 64 เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิ คือ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ ผู้สูงวัย ซึ่งได้รับวงเงินไปเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ได้มีเวลาใช้เงินมากขึ้น และยังเสนอขออนุมัติงบเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 31.1 ล้านคน อยู่ที่ 32.8 ล้านคน

ส่วนวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ สำนักงบประมาณ เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท โดยประมาณการจัดเก็บรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท และการกู้งบประมาณขาดดุล 700,000 ล้านบาท ฉบับ ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน ด้าน กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ขณะที่กระทรวงคมนาคม เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต ทางด้านกระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง และกระทรวงพม. เสนอการขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

“ประวิตร” ระบุมาเลฯ ยังไม่ประสานทางการไทย กรณีเตรียมผลักดันคนไทยลักลอบเข้าเมืองกลับประเทศ พร้อม โยนจนท. เอาผิดผู้ประกอบการย่านทองหล่อ ปล่อยคนแออัดจนโควิดระบาด

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ตามแนวชายแดน ว่า ขณะนี้ไม่มีอะไร เมื่อมีการเข้ามาก็ตรวจสอบและรับ ซึ่งต้องยอมรับว่าถึงขณะนี้มีการผลักดันคนที่ลักลอบเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมายออกมา อาทิ คนที่ไม่มีพาสปอร์ต วีซ่า หรือพวกหลบหนีเข้าเมืองก็ต้องผลักดันออกมา ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยถ้ามีการทำผิดกฎหมายก็ต้องจับกุม ซึ่งยังไม่ได้รับรายงานและตัวเลขคนที่หลบหนีเข้าเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ส่วนทางมาเลเซียและกัมพูชา ยังไม่มีรายงานเข้ามา

ผู้สื่อข่าวถามว่าทางประเทศมาเลเซียได้มีการประสานทางการไทยเข้ามาแล้วหรือยัง ในการผลักดันคนไทยที่หลบหนีเข้าเมืองกลับประเทศ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยังไม่มีการประสานอะไรเข้ามา ทั้งนี้พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 ลงไปดูพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

นอกจากนี้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประชาชนเรียกร้องให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดผับผิดกฎหมายย่านทองหล่อ รวมทั้งเอาผิดกับประกอบการด้วย ว่า ต้องให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ว่าทำผิดหรือทำถูกอย่างไร ส่วนเรื่องการเอาผิดผู้ประกอบการที่ปล่อยให้มีคนเข้าไปอยู่อย่างแออัดนั้นเจ้าหน้าที่ต้องแล และดูว่าอันไหนผิดกฎหมายก็ทำตามขั้นตอน ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนการดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ ก็มีการดูแลอยู่แล้ว

‘บิ๊กป้อม’ บอก โควิดหายค่อยประชุม พปชร ‘ยัน’ ยังไม่มีความเร่งด่วน

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง การเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ ว่า ยังไม่รู้ว่าจะประชุมเมื่อไหร่ โควิด-19 เลิกเมื่อไหร่ก็ประชุมเมื่อนั้น ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ต้องประชุมพรรค

พานทองแท้ ชินวัตร ลูกชาย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ถึงการแถลงข่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 นายพานทองแท้ ชินวัตร ลูกชาย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Oak Panthongtae Shinawatra" ระบุว่า ลุงบอกจะแถลงข่าว... คนทั้งประเทศก็รอฟัง นึกว่าจะนำเสนอทางรอด จาก #Covid19

ลุงพูดไปบ่นไป ฟังก็ไม่รู้เรื่อง วัคซีนก็ไม่มา สาระก็ไม่มี ลุงนำพาประเทศฝ่าโควิด เหมือนตาบอดคลำทาง ไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์

ประเทศไทย อยากมีบัณฑิต ทำได้ง่ายนิดเดียว ลุงก็ลุกจากเก้าอี้สิครับ ลาออกไปซะ จะได้มีบัณฑิต มาบริหารประเทศบ้าง

#ผนงรจตกม คำ ๆ นี้ ใกล้จะเป็นความจริง ขึ้นมาทุกทีแล้วครับ


ที่มา : https://www.facebook.com/oakpanthongtae/posts/307193384109060

“บิ๊กป้อม” มาแล้ว ขอเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19 ดูแลปชช.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะห้วหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขอร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พลเรือน และเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นด่านหน้าช่วยเหลือประชาชน
ที่ร่วมมือปฎิบัติหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเข้มแข็ง แม้จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสก็ตาม

เชื่อว่าด้วยความเข้มแข็งในการปฎิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ ประชาชนทุกคน ถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และให้ประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปได้โดยการปฎิบัติตนตามคำแนะนำทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น เว้นระยะห่างทางสังคม งดกิจกรรมการรวมตัวกัน ล้างมือบ่อย ๆ การใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ลดการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่น ๆ

รัฐบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนทั้งเป็นผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ทั้งการจัดหาเตียงรักษาผู้ป่วยให้เพียงพอ รวมทั้งการจัดโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังมีแผนเร่งการนำเข้าวัคซีน และเร่งผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อดำเนินการฉีดป้องกันให้กับประชาชนให้ได้ตามแผนทางการแพทย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดประเทศได้อย่างเป็นทางการได้อย่างรวดเร็วที่สุด


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top