'อรรถวิชช์' โวย!! เขตจตุจักรจัดงบสัมมนาเกือบ 10 ล้าน ทั้งที่กรุงเทพฯ น้ำท่วมหนัก เสี่ยงจมน้ำอยู่รอมร่อ

'อรรถวิชช์' โวยกรุงเทพฯ จมน้ำ แต่ กทม. กลับโยกงบแปรญัตติเขตจตุจักร ทำโครงการพาไปเที่ยวสัมมนาเกือบ 10 ล้าน เตรียมยื่น สตง. สอบด่วน

ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า พบความผิดปกติในงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปี 2566 ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 2565 จำนวน 79,719 ล้านบาท โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ่อนไหวน้ำท่วม พบว่า 'เขตจตุจักร' ซึ่งมีจุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม 11 จุด มีโครงการโยธาทางระบายน้ำถูกตัดงบประมาณทิ้ง แล้วเปลี่ยนเป็นโครงการพาคนไปเที่ยวสัมมนาสูงถึง 9,783,300 บาท 

“ผมมีเอกสารการแปรญัตติงบประมาณโยกงบโครงการที่ผิดเพี้ยนจากร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอมาถึง 4.8 พันล้านบาท ผมไม่อยากเชื่อว่า ขณะที่กรุงเทพฯ จมน้ำ แต่การอนุมัติงบประมาณโดยสภากรุงเทพมหานคร กลับโยกงบมาพาคนไปเที่ยว พาหัวคะแนนไปสัมมนา เฉพาะในเขตจตุจักรมีการแปรญัตติเปลี่ยนแปลงงบประมาณสูงถึง 16,232,300 บาท ขณะที่ย้ายหมวดเพิ่มเพื่อเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าฝาท่อระบายน้ำ มีเพียง 3 ล้านบาทเท่านั้น” ดร.อรรถวิชช์ กล่าว

เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวว่า ข้อบัญญัติงบประมาณ กทม. ปี 2566 ที่ผ่านสภากรุงเทพมหานคร มีข้อแปลกประหลาดขัดกฎหมายปัจจุบัน กรณีการตัดโครงการที่เสนอไปแล้ว และแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในหมวดรายการที่ไม่มีการเสนอมาก่อน เช่น รายการที่เพิ่มเข้าไปในงบของเขตจตุจักร คือโครงการพาคนไปสัมมนาเที่ยวดูงานสูงเกือบ 10 ล้านบาท 

ในขณะที่กทม. มีวิกฤตน้ำท่วม  ผมว่าถ้า กทม. เอาไปทำท่อ ลอกท่อ สูบน้ำ ผมจะไม่ว่าเลย 

ทั้งนี้ กทม. ในภาพรวมยังมีความผิดปกติลักษณะเดียวกันอีกเป็นพันล้านบาท โดยผมจะรีบส่งเอกสารให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ ก่อนมีการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างจริงในเดือนพฤศจิกายนนี้

เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวว่า ข้าราชการ กทม.หลายคน ไม่อยากเซ็นต์อนุมัติสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผมขอให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระงับการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีแบบนี้ด้วย ผมว่าเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมดีกว่า