‘อ.วีระศักดิ์’ บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ‘ขรก.สำนักเลขาฯ สภาฯ’ แนะใช้ ‘ทัศนคติที่ดี - ทักษะ - ความรู้’ พัฒนางานให้มั่นคง

(11 มิ.ย.67) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรผู้บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ ‘ข้าราชการรุ่นใหม่กับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง’ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน ที่อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน

โดยนายวีระศักดิ์ได้ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้ ต้องเรียงลำดับความสำคัญมาจากเรื่อง ทัศนคติที่ดีนำหน้า ตามด้วยทักษะการเรียนรู้ สื่อสาร ส่งพลัง แล้วตามด้วยความรู้ ที่มนุษย์กำลังต้องค้นคว้าเพิ่มมารับมือกับยุควิกฤตใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการหลอมละลายแตกหักในระดับสังคม จนถึงการล่มสลายของระบบนิเวศทางชีวภาพ ซึ่งมนุษย์ไม่อาจใช้ทัศนคติ ความเคยชินเดิม ๆ ที่เคยพามนุษย์ พาทุกสิ่งเข้าสู่ยุคการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนมาในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้อีกแล้ว 

ข้าราชการประจำฝ่ายรัฐสภามีโอกาสสำคัญยิ่งที่ได้ร่วมงานกับฝ่ายการเมือง ซึ่งมีทั้งมิติพื้นที่ มิติภาค มิติระดับภาค มิติระหว่างประเทศ ทั้งในงานออกแบบกลั่นกรองกฎหมาย การตรวจสอบกำกับฝ่ายบริหาร งบประมาณ การสื่อสารสังคมและการพัฒนานโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมือง 

ดังนั้นการใช้โอกาสเหล่านี้ที่มีพร้อมด้วยทักษะงาน ความรู้รอบ และทัศนคติที่เป็นบวก จะช่วยให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมได้อย่างดี มีหลักการและความต่อเนื่อง เพราะไม่ว่านักการเมืองจะมาหรือไปกี่ครั้ง แต่ฝ่ายประจำจะยังคงอยู่ อย่างมืออาชีพที่มั่นคงและช่วยประคองการเปลี่ยนผ่านได้อย่างต่อเนื่องเสมอ