ความท้าทายการเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 | รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.1

รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.1

แสดงความคิดเห็นในกรณีวิเคราะห์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะทรงงานในฐานะพระประมุขได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ?

.

ดำเนินรายการโดย ธนธร ศิระพัฒน์ (แองจี้) 

.

🎥 ช่องทางรับชม

Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST .