'สุรนันทน์' นำทีมพรรคสร้่างอนาคตไทย พบปะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103

(4 ก.ย.65) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย หัวหน้าทีมกรุงเทพ และนายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ผู้ประสานงานพรรคเขตบางคอแหลม ยานนาวา นำทีมพรรคสร้่างอนาคตไทย พบปะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103

นายพงศพัศ กล่าวว่า ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดพื้นบ้านของพี่น้องชาวมุสลิมในเขตบางคอแหลม จะจัดเพียงเดือนละครั้งในเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเท่านั้น ซึ่งในวันนี้เป็นการเข้าสู่ปีที่ 10 ของตลาดแห่งนี้ ผู้มาเดินในตลาดแห่งนี้จะเป็นพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมและชาวไทยพุทธโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมจะมาจากหลายๆ พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

นายสุรนันทน์ กล่าวว่า ชุมชนที่นี่จะเป็นโมเดลที่หลายๆ ชุมชนควรจะพัฒนาตาม เพราะปัจจุบัน ชุมชนเก่าแก่ริมคลองจะถูกละเลยไป ผมคิดว่าทุกฝ่ายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นควรที่จะร่วมมือกัน พัฒนาให้คลองสะอาด และสามารถพัฒนาวิถีชุมชนริมคลองให้กลับมาสวยงามได้

นายสุรนันทน์ ยังกล่าวว่า พรรคพร้อมที่จะส่งผู้สมัครครบ 400 เขต เราจะเป็นทางเลือกใหม่ มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่าย ไม่จับมือกับใคร แต่ขอความเชื่อมั่นและสนับสนุนจากประชาชน เราจะไม่เข้าไปในกลุ่มขัดแย้งเดิม 

ส่วน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นั้น ท่านพร้อมจะใช้ประสบการณ์ที่มีมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างการเมืองที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจมีปัญหา เราพร้อมที่เสนอชุดความคิดใหม่ พรรคใหม่ และนายกฯ คนใหม่