ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก ในโอกาส เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ

      วันที่ 20 สิงหาคม 2565 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ และคณะ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Samuel J. Paparo ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก (COMPACFLT) และคณะฯ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ จว.ระยอง และให้การรับรองคณะฯ ณ ห้องรับรองกลางอ่าว กองบัญชาการกองเรือยุทธการ และได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตระบบอากาศยานไร้คนขับ (RQ-21 Blackjack) ทั้งนี้ ผบ.PACFLT ยินดีที่ได้เห็นขีดความสามารถของนักบิน และทีมสนับสนุน UAV และมั่นใจว่าจะสามารถนำ UAV มาใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ

      ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความเป็นพันธมิตรที่มั่นคงและยาวนาน มีการหารือในเรื่องการประสานความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน โดย พลเรือเอก Paparo แสดงเจตนารมณ์ ที่จะมาเยือนไทยอีกในต้นปี รวมถึงเสนอทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กำลังพลของกองทัพเรือไทย ได้ไปศึกษาอบรม ณ มลรัฐฮาวาย พร้อมกับโครงการความช่วยเหลือทางการทหารในด้านอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นอีกด้วย       

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นประโยชน์ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองฝ่ายในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั้น ทั้งสองฝ่ายได้มีการดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคง และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านการฝึกและความร่วมมือทางทหารต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกผสม CARAT โดยทำการฝึกการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ , การฝึกผสม Cobra Gold โดยทำการฝึกประชุมวางแผนและการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กำลังทางบก เรือ อากาศยานและกำลังปฏิบัติการพิเศษของ กองทัพไทย กับ กองทัพสหรัฐฯ , การฝึกผสม SEACAT โดยทำการฝึกการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือและความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค เป็นต้น

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก