จาก “บุคคลัภย์” สู่ “ไทยพาณิชย์” | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.44

สถาบันการเงินแห่งแรกของชาวสยามนั้น ถือกำเนิดขึ้นในนาม "บุคคลัภย์" (Book Club) โดย ‘พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย’ ซึ่งขณะนั้นทรง ดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะให้มีสถาบันการเงินของสยาม เป็นฐานรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเงิน ปัจจุบันคือ “ธนาคารไทยพาณิชย์”

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
???? https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32