ทบ. แจ้งยังคงตรวจเลือกทหารตามปกติ ส่วนหน่วยตรวจเลือกที่พบผู้ติดเชื้อทั้งสองแห่ง ได้เปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องป้องกันตนเองแล้ว

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่กองบัญชาการกองทับกบ (บก.ทบ.) พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ คือ นายธิติ มหาโยธารักษ์ หรือแบงค์ ฮอร์โมน ซึ่งเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่ 5 เมษายน 64 ที่หน่วยตรวจเลือกทหารฯ มณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น และผู้เข้ารับการตรวจเลือกที่หน่วยตรวจเลือกทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งทั้งสองท่านภายหลังถูกตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด และปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนรักษาและสอบสวนโรคแล้วนั้น

คณะกรรมการตรวจเลือกทหารทั้งสองพื้นที่ได้รับทราบ และได้รีบดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค การทำความสะอาดสถานที่ตรวจเลือก และกองทัพภาคที่ 1 และ 2 ได้ทำการเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจเลือกชุดใหม่ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิม ที่อาจมีการสัมผัสเชื้อ โดยได้ส่งคณะกรรมการชุดเดิมไปทำการตรวจคัดกรองเชื้อและกักตัวเพื่อสังเกตอาการ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจเลือก ได้ประสานแจ้งฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน ให้ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อมาเข้ารับการตรวจเลือก ขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยทหาร และเจ้าหน้าที่สัสดีได้ร่วมกันสอบสวนและตรวจสอบค้นหาบุคคลที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในช่วงเวลาที่เข้ารับการตรวจเลือก เพื่อแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนที่เข้ารับการตรวจเลือกในวันดังกล่าวได้รับทราบ สำหรับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขศรีราชาได้แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่ตรวจเลือก อ.ศรีราชา ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อที่โรงพยาบาลแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว 

พล.ท.สันติพงษ์ กล่าวว่า ต่อกรณีที่มีความเข้าใจผิดว่า จะมีการยกเลิกการตรวจเลือกทหารที่ จ.ขอนแก่น นั้น ขอเรียนยืนยันว่าการตรวจเลือกทหารกองประจำการในภาพรวมของกองทัพบก ยังคงดำเนินการต่อไปตามกำหนดการในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ในระหว่าง 1 - 20 เมษายน 64 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด เข้มงวดในกระบวนการตรวจเลือกทหารตามแนวทางที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ คือ การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกไม่เกิน 500 คน/วัน/สถานที่ ลดความแออัด รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ แสกนไทยชนะ และทำความสะอาดสถานที่ทุกวันหลังจบการตรวจเลือก จึงขอแจ้งยืนยันให้ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ได้เข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียก ส่วนผู้ที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยหรือผู้ที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง หรือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเลือกทราบในวันตรวจเลือกโดยทันที เพื่อร่วมกันแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม และเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง