ศูนย์วิจัยกสิกร...ชี้!! เม็ดเงินปีใหม่สะพัด 3 หมื่นล้าน

เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกครั้ง บรรยากาศของการออกมาจับจ่ายใช้สอยจะเป็นภาพที่เห็นกันโดยปกติ เพียงแต่บรรยากาศในปีนี้อาจจะไม่คึกคักจากผลพวงของเศรษฐกิจที่ได้รับการกระทบจากโควิด-19

อย่างไรก็ตามจากแรงหนุนของภาครัฐในการกระตุ้นนโยบายด้านเศรษฐกิจหลาย ๆ ประเภทออกมา ก็เริ่มทำให้บรรยากาศการจับจ่ายของคนไทยเริ่มฟื้นตัวและเป็นอีกตัวแปรที่จะทำให้เม็ดเงินในช่วงปีใหม่นี้สะพัดมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท

รายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 คาดคนกรุงเทพฯจะมีการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 อยู่ที่ประมาณ 30,050 ล้านบาท ซึ่งจำนวนตัวเลขนี้จะมีความใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้

เหตุผลเพราะแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเจอกับปัญหาด้านกำลังซื้อ และบรรยากาศทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ผู้บริโภคเองก็ยังอยากรับสิทธิประโยชน์ที่ช่วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐอยู่

อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2564 ของศูนย์วิจัยกสิกรนั้น เชื่ออีกว่า คนส่วนใหญ่จะลดงบฉลองปีใหม่จากปีที่แล้ว โดยกว่า 42.5% จะเลือกฉลองในกรุงเทพฯ เพราะต้องการหนีปัญหารถติดและเลี่ยงมาฉลองกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาที่มีวันหยุดยาวแทนไปเลย

ส่วนเรื่องจับจ่ายจะมีการวางแผนกิจกรรมและการใช้จ่ายต่างๆ ในช่วงปีใหม่อย่างระมัดระวังมากขึ้น เช่น มีการทยอยใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่ช่วงแคมเปญลดราคาอย่าง 11.11 และ 12.12 และใช้สิทธิ์การท่องเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเหล่านี้เป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด

ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังเผยอีกว่า ค่าใช้จ่ายรวมในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2564 หากไม่มีมาตรการกระตุ้นของรัฐใดๆ ไปมากกว่านี้ จะเฉลี่ยอยู่ที่ 5,300 บาทต่อคน เพราะคนเริ่มกังวลกับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่