Friday, 21 June 2024
รู้เรื่องเมืองอังกฤษ

‘ตำนานรักสละบัลลังก์’ ของสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 | รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.4

รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.4

‘ตำนานรักสละบัลลังก์’ ของสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8

.

ดำเนินรายการโดย ธนธร ศิระพัฒน์ (แองจี้)

.

🎥 ช่องทางรับชม

Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 กษัตริย์ผู้หรรษา กับภารกิจฟื้นฟูราชวงศ์อังกฤษ | รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.3

รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.3 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 กษัตริย์ผู้หรรษา กับภารกิจฟื้นฟูราชวงศ์อังกฤษ

.

ดำเนินรายการโดย ธนธร ศิระพัฒน์ (แองจี้)

.

🎥 ช่องทางรับชม

Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST

ความขัดแย้งภายในประเทศสู่การประหารชีวิตของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 | รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.2

รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.2 ความขัดแย้งภายในประเทศสู่การประหารชีวิต ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษ

.

ดำเนินรายการโดย ธนธร ศิระพัฒน์ (แองจี้)

.

🎥 ช่องทางรับชม Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST

ความท้าทายการเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 | รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.1

รู้เรื่องเมืองอังกฤษ EP.1

แสดงความคิดเห็นในกรณีวิเคราะห์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 จะทรงงานในฐานะพระประมุขได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ?

.

ดำเนินรายการโดย ธนธร ศิระพัฒน์ (แองจี้) 

.

🎥 ช่องทางรับชม

Facebook: THE STATES TIMES PODCAST

YouTube: THE STATES TIMES PODCAST

TikTok: THE STATES TIMES PODCAST . 


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top