ศบภ.ทรภ.1 ตรวจความพร้อม 5 จุดบริการ ปชช. ช่วงสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พลเรือตรีกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/รองผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 (รอง ผบ.ทรภ.1/รอง ผอ.ศบภ.ทรภ.1)
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อมของจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ใน ศบภ.ทรภ.1 และหน่วยราชการในพื้นที่ และให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมทั้งมอบกระเช้าบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดบริการประชาชน หน้าประตูใหญ่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จุดบริการประชาชน หน้าค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน

จุดบริการประชาชน ปั๊มนำ้มัน ปตท. กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จุดบริการประชาชน ชายหาดบางเสร่ (ทัพเรือภาคที่ 1) และจุดบริการประชาชน หมวดทางหลวงสัตหีบ (กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 ฐานทัพเรือสัตหีบ) ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645