อย่าทำเป็นเล่นไป!! เพราะบ้านเรานี่ก็อยู่ในความเสี่ยงระดับหัวๆ เหมือนกันนะเนี่ย!!

อย่าทำเป็นเล่นไป!! เพราะบ้านเรานี่ก็อยู่ในความเสี่ยงระดับหัวๆ เหมือนกันนะเนี่ย!!