ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

ผู้สะสม... 
เป็นทุกข์ในโลก 
ผู้ปล่อยวาง... 
เป็นสุขทุกเมื่อ

- หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี -