ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

'ศัตรู' ก็คือ ใจของเรานั้นเอง อยากจะชนะสิ่งใด จงชนะใจตนเองให้ได้ก่อน เป็นนายของตนเองให้ได้ก่อน ชีวิตจะพบกับ ความสำเร็จได้ไม่ยากเลย

- หลวงปู่ดูลย์ อตุโล -