ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

“คนมี ‘สัจจะ’ ทำอะไร มักจะประสบความสำเร็จ
เพราะ ‘สัจจะ’ เป็น ‘บารมี’ อย่างหนึ่ง
ที่ส่งผลให้กำลังใจเข้มแข็งมากขึ้น”

- หลวงปู่แหวน สุจิณโณ -