เปิดใจ 'พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา' | CONTRIBUTOR EP.27

นายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีปี พ.ศ.2560 ผู้ริเริ่มโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ "คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี" เปิดใจเล่าถึงที่มา และ เบื้องหลัง กว่าจะเป็น 10 บทเพลงทรงคุณค่า ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันซาบซึ้งประทับใจ และเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน