รู้จัก 'ชายผู้กรองอากาศ' | CONTRIBUTOR EP.26

'ณรงค์ชัย ชลภาพ' หัวหน้าฝ่ายธุรกิจคาร์บอน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้