พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เจ้าชายผู้ตกอับ | THE STATES TIMES STORY EP.118

วันนี้มาเล่าให้ฟัง ถึงชีวิตทีผกผันของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ จากเจ้านายคนหนุ่มที่รุ่งโรจน์ที่สุดในสยาม ทำคุณประโยชน์ให้ชาติไว้มาก แต่เมื่อสิ้นพระชนม์ แม้แต่วังที่จะตั้งโกศให้สมพระเกียรติที่พอเหลืออยู่ ก็ยังไม่มี เป็นเพราะสาเหตุใด สามารถติดตามได้ใน EP นี้