ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

ถ้าอยู่กับใคร ที่เราไม่ชอบ
แต่ไม่มีทางเลือก...
เทคนิคอย่างหนึ่ง คือ
แผ่เมตตาให้กับตัวเอง
ขอให้เป็นผู้ไม่มีเวร
ชื่นชมในความดี...ของตัวเอง

-พระอาจารย์ชยสาโร-