ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 : หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม

ลองสังเกตดูนะว่า...
“คนที่ล้มเหลว”
มักเป็นประเภท “น้ำเต็มแก้ว”
ไม่เคยฟังใคร...
มีเหตุผลแก้ตัวให้ตนเองเสมอ
และที่สำคัญ ...
มักจะโยน “ความผิด” ให้คนอื่นเสมอ

-หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม-