ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พร...ที่ประเสริฐที่สุด
คือ พรที่มาจากการสร้างความดี
ความดี...ที่ดีที่สุด
คือ ความดีที่ตัวเราเองสร้างขึ้นมา
โดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่น..อวยพรให้

- หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต -