สมาคมนักเรียนไทย-จีน เผย 6 เที่ยวบิน พาเด็กไทยกลับจีน หลัง 'รัฐบาลไทย-จีน' สนับสนุนภายใต้มาตรการที่รัดกุม

1 ปี แห่งการทำงานเหมาลำ #พาเด็กไทยกลับจีน 6 เที่ยวบิน โดยสมาคมนักเรียนไทย-จีน ส่งนักศึกษาบินกลับไปแล้ว 1,127 คน ประหยัดค่าใช้จ่าย นศ. ไทยกว่า 43 ล้านบาท มาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ผล 99.11%

สมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA) ได้ดำเนินการประสานเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อ #พาเด็กไทยกลับจีน มาแล้วทั้งหมด 6 เที่ยวบิน เพื่อนำพานักศึกษาไทยเดินทางกลับแดนมังกรในช่วงวิกฤตโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยประสานงานและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการที่รัดกุม

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA) ร่วมกับสายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG8122 เส้นทางกรุงเทพฯ ปลายทาง กว่างโจว ซึ่งเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำรอบที่ 6 ผู้โดยสารเป็นนักเรียนนักศึกษาไทย 214 คน เดินทางกลับสู่แดนมังกร 

นับตั้งแต่เที่ยวบินแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์  2565 ส่งนักศึกษากลับไป 76 คน

เที่ยวบินที่สองเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 ส่งนักศึกษากลับไป 129 คน

เที่ยวบินที่สามเมื่อ 20 กันยายน 2565 ส่งนักศึกษากลับไป 239 คน

เที่ยวบินที่สี่ 11 ตุลาคม 2565 ส่งนักศึกษากลับไป 231 คน

เที่ยวบินที่ห้าเมื่อ 25 ตุลาคม 2565 ส่งนักศึกษากลับไป 240 คน

และเที่ยวที่หกเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 ส่งนักศึกษากลับไป 212 คน

รวมทั้งหมด 6 เที่ยวบิน และ 1,127 ผู้โดยสาร

เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 และมาตรการในปัจจุบันของประเทศจีน ที่ยังไม่มีการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยว รวมทั้งการกักตัว การเดินทางเข้าจีนต้องผ่านกระบวนการและมาตรการที่เข้มงวด ส่งผลให้ค่าตั๋วโดยสารเที่ยวบินพานิชย์ราคาพุ่งสูงเกินปกติหลายเท่าตัว เกินกำลังการใช้จ่ายของนักศึกษาและครอบครัวจำนวนมาก ทำให้การเช่าเหมาลำ กลายเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า เนื่องจากสามารถหารค่าโดยสารกับเพื่อน ๆ นักศึกษาคนอื่น ๆ โดยสามารถประหยัดเงินค่าตั๋วของนักศึกษาไทยได้ถึง 43,348,824 บาท

โดยตัวเลขดังกล่าวนั้น คิดจาก...

(ราคาเฉลี่ยตั๋วเที่ยวบินปกติ - ราคาเหมาลำ) x จำนวนผู้โดยสารจริง = ตัวเลขส่วนต่างของจำนวนเงินที่ประหยัดไปได้

ทั้งนี้ เที่ยวบินเช่าเหมาลำโดยสมาคมนักเรียนไทย-จีน มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลจีน ซึ่งทำให้เที่ยวบินทั้งหมดของเรา 6 เที่ยวบินนี้ มีอัตราการคนที่มีผลบวกจากการตรวจโควิด-19 ที่ประเทศจีนในระหว่างการกักตัว มีเพียง 0.89% (รวม false positive) หรือ กล่าวได้ว่า 99.11% ของผู้โดยสารในเที่ยวบินของสมาคมฯ ทั้งหมดนั้น ตรวจไม่พบเชื้อตลอดการกักตัว ตลอดจนกลับไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนไทย-จีน พร้อมดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลดีกับเหล่านักเรียน นักศึกษา ตลอดจนรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีนต่อไป

แล้วเจอกันที่แดนมังกร !!!