ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

จงหาเวลานั่งเงียบ ๆ คนเดียว
เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่เราทำ
สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เพื่อพิจารณาหาข้อผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไขในวันพรุ่งนี้
เราทำอะไรที่ไม่ใช่ไปบ้างหรือเปล่า
เราทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า

- หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต -