อีกมุม!! 'ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์' อธิการบดีที่เคยปลอมตัวเป็นเด็กปี 1 | THE CORNER EP.3

THE CORNER EP.นี้ เราพามาพูดคุยและรู้จักมุมที่แตกต่างของ 'ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์' อธิการบดีที่เคยปลอมตัวเป็นเด็กปี 1 จนสามารถสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดแก่สังคมคนรุ่นใหม่ได้

ขอบอกเลยว่า...มีหลากมุมที่น่าสนใจที่ใครหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน จะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้เลย!!

.

.