ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : หลวงปู่ประไพ สุภโร

มีกรรม ก็ใช้เขา
เหมือนเกลือ เอาน้ำเติมบ่อย ๆ
เดี๋ยวก็จางความเค็ม
หมั่นทำบุญ ภาวนา แผ่เมตตา
เดี๋ยวก็ดี...

- หลวงปู่ประไพ สุภโร -