อีอีซี ผนึกกำลัง อบจ.ระยอง ตรงเข้าพื้นที่คลายทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเตรียมร่วมบูรณาการฯ วางแผนป้องกันระยะยาว

วันที่ 11-12 กันยายน 2565 นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบายและแผน และนายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ลงพื้นที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากปริมาณฝนจำนวนมาก ที่ตกลงอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยอง จนเกิดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ และชุมชนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ อีอีซี ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงให้ความช่วยเหลือด้วยการร่วมบริจาคเงินจำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิสถาบันพระมหาชนก พร้อมได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค บรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และเมื่อสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย อีอีซี จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาว เพื่อให้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถขับเคลื่อนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน