ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ชีวิตมนุษย์มีขึ้นและมีลง
อะไรมีขึ้นก็ต้องมีลง
เป็นกฎธรรมชาติ
ที่อยู่เหนือความควบคุมของมนุษย์
อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง
ก็ไม่พ้นกฎธรรมชาตินี้

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ