กองทัพบก ส่งทหาร ร่วมกรมเจ้าท่า , กทม. เร่งกำจัดผักตบในคูคลองพื้นที่ กทม. ปริมณฑล เปิดทางไหลของน้ำ เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำจากเหนือ

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2565 จากการติดตามสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงต้นเดือนกันยายน อย่างใกล้ชิด ล่าสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหารของกองทัพบก ได้ประสานกับทุกภาคส่วน เร่งปฏิบัติตามบัญชาของ รมว.กลาโหม ที่ให้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำหลากและเตรียมการรับมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลาง ลุ่มเจ้าพระยาโดยด่วน  เพื่อให้ทันต่อการป้องกันอุทกภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีคู คลองและมีผักตบชวาจำนวนมาก อาจเป็นอุปสรรคและทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำของคูคลองลดลง จะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ได้

โดยขณะนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้อำนวยการและขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว โดยมอบให้กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในจังหวัดเสี่ยงและ กทม.  ที่มีเรือเก็บขยะวัชพืชทางน้ำขนาดใหญ่ โดยกองทัพบกจะส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางการช่างเข้าร่วมสนับสนุน เพื่อปฏิบัติการเก็บผักตบชวาเก็บวัชพืช เศษขยะในแม่น้ำ ลำคลองสายหลักในพื้นที่กทม., ปริมณฑล และจังหวัดริมเจ้าพระยา เพื่อทำให้แม่น้ำ ลำคลองสาขาต่างๆสามารถรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากและเปิดทางไหลของน้ำในแม่น้ำให้สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ 

สำหรับในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้ กองทัพภาคที่ 1 กำลังเร่งดำเนินการโดยประสานความร่วมมือกับ กรมเจ้าท่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักการระบายน้ำ กทม. รวมทั้งหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะประสานหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ในการใช้งานเรือเก็บผักตบชวาของ กทม. เร่งดําเนินการให้สอดคล้องเช่นกัน

โดยเบื้องต้นในระหว่าง 5 -6  ก.ย.65 กองทัพภาคที่1 จะส่งกำลังทหาร 50 นายเข้าสนับสนุนการกําจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำตามการร้องขอจาก กทม. ในพื้นที่เขตบางเขน บริเวณคลองหนองบัวบาน (รร.รัตนโกสินทร์สมโภชน์ - คลองหนองบัวบาน) ระยะทางประมาณ 400 เมตร  นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กทม. กรมเจ้าท่า กองทัพบก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดจัดประชุมร่วมเพื่อกำหนดรายละเอียดในแผนปฏิบัติการจัดเก็บผักตบชวาอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ กทม. ใน 5 และ 6 ก.ย.65 นี้