รัฐบาล ยัน เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน คืบ ก่อสร้างระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) พรฎ.เวนคืนที่ดิน มีผลบังคับตั้งแต่ 27 ส.ค. 65

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาของโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ -นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กม. กระทรวงคมนาคมได้รายงานถึงความคืบหน้าว่าโครงการดำเนินการไปตามแผนงาน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างนั้น เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี  โดยมีสาระสำคัญให้เจ้าหน้าที่เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนความต่อเนื่องของโครงการ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประกอบด้วย 15 สัญญา  แยกเป็นงานโยธา 14 สัญญา และงานระบบ 1 สัญญา ตลอดเส้นทางมีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา ระยะทางรวม 250.77 กม. เป็นทางยกระดับ 188.68 กม. คันทางระดับดิน 54.99 กม. และอุโมงค์ บริเวณมวกเหล็กและลำตะคอง  8 กม. มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2569

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของงานโยธา 14 สัญญานั้น  ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา ได้แก่ ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 9 สัญญา ได้แก่ ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม., งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม., ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม., ช่วงลำตะคอง-สีคิ้วและช่วงกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม., ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กม., ช่วงดอนเมือง-นวนคร ระยะทาง 21.80 กม., ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. ช่วงพระแก้ว-สระบุรี ระยะทาง 31.60 กม. และช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม.

โดยอยู่ระหว่างเตรียมก่อสร้าง 1 สัญญา ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ยังไม่ลงนาม 3 สัญญา ได้แก่ งานโยธาช่วงแก่งคอย-กลางดงและปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม., ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. และช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม.

ขณะที่โครงการฯ ระยะที่2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ระยะทางรวม 357 กม. ได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA)  ส่วนการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีการประสานความร่วมมือในรายละเอียดกับทาง สปป.ลาวโดยต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือนต.ค.นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มีกำหนดจะนำคณะทีมไทยแลนด์ไปเยือน สปป.ลาว พร้อมกับหารือความคืบหน้าโครงการร่วมกัน