ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา แจกข้าวสาร 5,000 ถุง น้ำดื่ม 500 แพ็คให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและกลุ่มเปาะบาง ในงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2565

(21 ส.ค. 65) เวลา 16.00 น. ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีแจกข้าวสาร เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.รัฐสภา นพเกตุ รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา โดยมี เดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมมอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ถุง น้ำดื่ม 500 แพ็ค พร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมและให้แก่ ผู้แทนโรงเรียนและชุมชน จำนวน 13 แห่ง มารับข้าวสาร เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน และนำข้าวสารไปแจกจ่ายในโอกาสต่อไป ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) / ชุมชนในเขตเทศบาล  เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา / โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง / โรงเรียนวัดประตูท่าไข่ / โรงเรียนบ้านวังตะเคียน / โรงเรียนนครเนื่องเขต / โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล / ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา / ผู้ใหญ่มานัส โท้เป๋า หมู่ 1 ต.บางแก้ว / ผู้ใหญ่ธนเนศ รักษานนท์ หมู่ 2ต.โสธร / คุณอัจฉรา แก้วดี ประธานชมรมบันเทิงคนแปดริ้ว  และวัดโพนงาม อ.สนามชัยเขต 

โดยข้าวสารและน้ำดื่มที่นำมาแจก ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราได้รับการบริจาคจาก ภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่เดือดร้อนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา