'วิมล ไทรนิ่มนวล' นักเขียนซีไรต์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ระบุว่า “เรื่องหนักกบาล 3 กีบ”

ตั้งแต่ออกจากครรภ์มาก็มีชีวิตอยู่มาได้ 20 ปี 30 ปี หรือมากกว่านั้น ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆ หนักกบาลตนเลย แต่พอไปรับความคิด-ความเชื่อขยะมาเท่านั้น อะไรต่อมิอะไรในประเทศนี้ก็หนักกบาลไปหมด ทั้งกฎหมาย จารีต ขนบ ธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม...ที่บรรพชนสืบต่อกันมาเพื่อให้สังคมเป็นปึกแผ่นมั่นคง

แค่วันพ่อ วันแม่ ความกตัญญู การสวดมนต์ข้ามปี การวิ่งหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อรับบริจาคไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ฯลฯ ก็หนักกบาล 3 กีบอย่างสาหัส แต่วิ่งและเต้นอย่างไร้สาระไปวันๆกลับชื่นชมยกย่อง!

ถ้า 3 กีบคิดว่าการแซะ การก่นด่า การดูถูกเหยียดหยามสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้สังคมนี้ล่มสลายเหมือนแซะต้นไม้ แล้วสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นได้ ก็ขอบอกว่าเสียเวลาในชีวิตเปล่า อาจจะเสียอนาคตด้วย หากฮึกเหิมกันมากขึ้นก็อาจจะต้องไปสงบอารมณ์ในคุก

แต่ที่เสียไปแล้วแน่ ๆ ก็คือ จิตใจที่โปร่งโล่ง เปิดกว้าง มีเสรี หรือไม่ถูกกดขี่ กดทับ ปิดกั้น (คำของ 3กีบเอง) เพราะความคิด-ความเชื่อขยะที่ตนรับเข้ามาไว้ในกะโหลกนั่นเอง

ชีวิตนั้นเปิดกว้างมากกว่า 360 องศา เห็นได้หลากหลายมิติมากกว่ามิติของควอนตัมฟิสิกส์อีก แต่เมื่อมองอะไรต่อมิอะไรก็มีปัญหาหนักกบาลตนไปหมด ก็ไม่มีใครช่วยได้แล้ว

เพราะไม่มีใครกดขี่ ปิดกั้น กดทับสติปัญญา เสรีภาพ หรือ “คุณภาพชีวิต” ของตนหรอก นอกจากตนที่โง่งั่งเอง

ที่มา : https://www.facebook.com/wimonwriter/posts/5375705692518942
https://www.naewna.com/politic/673234