โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรม ครอบครัวคนรักษ์ข้อครั้งที่ 13 'ข้อฟิต คนฟิน'

ปัจจุบันแนวโน้วสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาดูแลสุขภาพและเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ดังนั้นกิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุจึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นสำหรับประชากรในกลุ่มนี้ โรงพยาบาลพญาไท 3 โดยศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท 3 จึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจัดกิจกรรม ครอบครัวคนรักษ์ข้อซึ่งในปีนี้เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีของการจัดงานที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลพญาไท 3 มุ่งเน้นเรื่องการรักษาที่มีประสิทธิภาพและการดูแลหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้ง อีกทั้งเรายังไม่หยุดพัฒนาเรื่องการรักษามีการนำเข้าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเข้ามาวางแผนการผ่าตัดร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มความแม่นยำ ลดอาการบาดเจ็บ ฟื้นตัวเร็ว ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

กิจกรรมครอบครัวคนรักษ์ข้อครั้งที่ 13 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงพยาบาลพญาไท 3 นำทีมโดย นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท 3 พร้อมด้วยทีมแพทย์และคณะผู้บริหารตั้งใจจัดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้น เพื่อผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกับทางโรงพยาบาลได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน 

โดยในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรม RAMADA เจริญกรุง ภายใต้คอนเซ็ปการจัดงาน 'ข้อฟิต คนฟิน' มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขสนุกสนานพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้โชว์ศักยภาพข้อเข่าที่ได้รับการผ่าตัดรักษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า และบุคลากรในโรงพยาบาลทุกภาคส่วนขอบคุณที่ลูกค้าทุกท่านให้ความไว้วางใจเข้ามาผ่าตัดรักษาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกับทางโรงพยาบาลพญาไท 3 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ด้วยฐานกิจกรรมเกมส์มหาสนุกตามฐานต่างๆ กิจกรรมเวิร์คช้อป DIY หน้ากากผ้าอนามัย ฐานกิจกรรมทางกายภาพบำบัด พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

ทั้งหมดนี้ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวพญาไท 3 ของเราตั้งแต่เริ่มการรักษาตลอดจนการดูแลตลอดหลังการรักษาจนเกิดคำว่า 'ครอบครัวคนรักษ์ข้อ' ขึ้นยาวนานมาถึงปีที่ 13 และโรงพยาบาลพญาไท 3 มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในปีต่อๆ ไป