อาเซียนพร้อมไหม? ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’! | Click on Clear THE TOPIC EP.126

📌เปิดโลก ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ในอาเซียน!! ไปกับ ‘ดร.ปิติ ศรีแสงนาม’ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย !
📌ใน Topic​ : อาเซียนพร้อมไหม? ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’!

จับประเด็น เน้นความรู้ในรายการ Click on Clear THE TOPIC

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube > https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES