สมุทรปราการ- กอ.รมน. สร้างความเชื่อมั่น ลุยตรวจศูนย์การค้า “อิมพิเรียลเวิลด์สำโรง” ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

พ.ต.ประกาศิษ จำเนียร รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการการป้องกันของทางกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในด้านความปลอดภัย

โดยมี คุณภิญญดา เชาวน์สังเกต ผู้จัดการฝ่ายอาคารพาณิชย์และตลาดกลางค้าส่ง  พร้อมด้วย คุณเมตตา ไพบูลย์วัฒนโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้า, คุณสุพิชญาภัค ศรีพระจันทร์ ผู้จัดการศูนย์อาหารอิมอิ่ม, คุณนงลักษณ์ รัตนพงศ์ ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้า, คุณนิตยา จันทร์ลอย หัวหน้าแผนกบริการพื้นที่และพัฒนาธุรกิจร้านค้า ร่วมลงพื้นที่และร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 64 ซึ่งเป็นวันแรกที่ทางห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารทั่วไป ต่างเปิดให้บริการตามข้อกำหนดในประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีประชาชนเดินทางมาใช้บริการ เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับมีพ่อค้า แม่ค้าส่วนใหญ่แจ้งว่า สินค้าหลายอย่างขายดีและมีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยังพบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยรายวันลดลง และผู้ที่รักษาจนหายป่วยต่อวันมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้สถานการณ์ด้านเตียงสามารถมีเตียงรองรับผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องคุมเข้มให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ระบาดหรือเเพร่กระจายขยายวงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดในประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 เป็นไปโดยเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อีกทั้ง เพื่อให้ทางห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้ง การกำกับการใช้มาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จึงดำเนินการปฎิบัติตามมาตรการพร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าหรือสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน