Sunday, 16 June 2024
UNLIMITED ประเทศไทย

จับตา!! 8 ปีข้างหน้า 50% ของรถยนต์ใหม่ EV ครองตลาด | UNLIMITED ประเทศไทย EP.2

คนไทยพร้อมหรือยังกับการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
จับตา!! 8 ปีข้างหน้า 50% ของรถยนต์ใหม่ EV ครองตลาด
.
UNLIMITED ประเทศไทย เรื่องสนุกอุตสาหกรรม 
ดำเนินรายการโดย ดร. ตั้น กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
.
🎥 ช่องทางรับชม
Facebook: THE STATES TIMES Y WORLD
YouTube: THE STATES TIMES Y WORLD
TikTok: THE STATES TIMES Y WORLD
.
#UNLIMITEDประเทศไทย
#เรื่องสนุกอุตสาหกรรม
#อุตสาหกรรมไทย
#รถยนต์ไฟฟ้า
#รถEV

6 กลุ่มอุตสาหกรรมมาแรงในปี 2565 | UNLIMITED ประเทศไทย EP.1

กลุ่มอุตสาหกรรมไหน ที่กำลังเป็นเทรนด์และมาแรงสุด ๆ ในปี 2565
.
UNLIMITED ประเทศไทย เรื่องสนุกอุตสาหกรรม เข้าใจไวใน 3 นาที
ดำเนินรายการโดย ดร. ตั้น กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
.
🎥 ช่องทางรับชม
Facebook: THE STATES TIMES Y WORLD
YouTube: THE STATES TIMES Y WORLD
TikTok: THE STATES TIMES Y WORLD


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top