Saturday, 20 April 2024
Y WORLD

THE STUDY TIMES X DekThai Online สัปดาห์ที่สิบสอง พบกับวิดีโอสรุปเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบ แต่ละรายวิชา

????THE STUDY TIMES X DekThai Online สัปดาห์นี้

????วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

⏰ทุกวัน เวลา 18.00 น.

พบกับวิดีโอสรุปเนื้อหา เทคนิค แนวข้อสอบ 5 รายวิชา 

????วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม
วิชา BMAT: เรื่อง แนวข้อสอบ BMAT Problem Solving

โดย ครูพี่จึ๋ง สมนึก สงวนตระกูล
อันดับ 1 สอบ Pre ม.ปลาย ระดับประเทศ
นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
#BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science

????วันอังคารที่ 3 สิงหาคม
วิชาคณิตศาสตร์: เรื่อง โจทย์ตรีโกณมิติ

โดย ครูพี่ปุ๊ องอาจ สุภัคชูกุล 
อดีตตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
#สอนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.ต้น-ม.ปลาย  

????วันพุธที่ 4 สิงหาคม
วิชาดาราศาสตร์: เรื่อง สุริยุปราคา

โดย คุณน้ำหวาน ภิรมณ กำเนิดมณี
นักเรียนทุน พสวท. (ฟิสิกส์) ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สหรัฐอเมริกา
#สอนวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เตรียมเข้าม.4

????วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม
วิชาชีววิทยา: เรื่อง Cerebrum

โดย ครูหมอเมศ กฤษณะ ธรรมศิริ 
ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#สอนชีววิทยาม.ต้น-ม.ปลาย

????วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม
วิชาปัญญาเลิศ 1: เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบการเคลื่อนที่

โดย ดร.ถาวร ตันหยงมาศกุล (อ.บู้)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาเอก
#คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ป.5-ม.3

????ช่องทางรับชม 
Facebook และ YouTube: THE STUDY TIMES
 

คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564

✏️การศึกษาต้องสร้าง ความงาม ความสมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ ให้แก่ผู้เรียน

Coding คืออะไร เมื่อไหร่เด็กไทยจะได้เรียน? | เปิด(ปม)ภาคการศึกษา EP.4

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เครื่องมืออิเล็กทรอนิคต่างๆ ที่แลดูหน้าตาแปลกประหลาดขึ้นทุกวัน เรา....เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง แล้วเด็กยุคนี้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงรึเปล่าว การศึกษาในห้องเรียนพร้อมตั้งรับกับเรื่องพวกนี้รึยัง ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เด็ก ๆ รู้จักกันไหม แล้วเมื่อไหร่เด็กไทยจะได้เรียน Coding คืออะไร?

Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python
เรียน Coding ได้อะไร?

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปลาะ อีกทั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น

รศ. ยืน ภู่วรวรรณ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เคยอธิบายเรื่องนี้ว่า โค้ด คือรหัส การทำสัญลักษณ์ ส่วนการโค้ดดิ้ง คือ การเขียนสัญลักษณ์ บอกลำดับขั้นตอน ความคิด เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เช่น การแต่งเพลง การวางลําดับตัวโน๊ตดนตรี 

การเรียนโค้ดดิ้ง ไม่ใช่ให้เด็ก ๆ โตขึ้นไปทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่คือการปลูกฝังกระบวนการความคิด ลำดับขั้นตอน และแนวทางการแก้ปัญหา ให้เด็ก ๆ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นทักษะพื้นฐาน ที่มีความสำคัญเทียบเท่าพอ ๆ กับการอ่านออก เขียนได้ เลยทีเดียว

คุณส้ม สิริพิลาส แจ่มประวิทย์ ผู้ประสานงานโครงการ Oracle Academy ปี 2015 - 2019 ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรครู นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยี  ได้ให้ข้อมูลกับ THE STUDY TIMES ว่า กว่า 50% ของครูผู้สอน ที่เป็นหัวใจสำคัญนั้น ไม่มีพื้นฐานในเรื่อง Coding สิ่งที่ต่างไปคือ mindset ของคนที่อยู่ในวงการการศึกษา  

มองว่าอาชีวะเป็นความรู้ที่ลดระดับ ลงมาจากอุดมศึกษา แต่ความเป็นจริงนั้น ครูอาชีวะมีความรู้ที่ตรงกับสายงาน เด็กมีศักยภาพสามารถตอบโจทย์ของตลาดแรงงานได้ เป็นอย่างดี 

หลายองค์กรทั่วโลก กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ หากเด็กไทยได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจเป็นส่วนสำคัญให้เด็กมีโอกาส ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่สายสามัญตามค่านิยม

.

.

คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

✏️ เวลาเรียนเราก็ตั้งใจ เวลารักใครเราก็รักจริง

วิชาปัญญาเลิศ 1: เรื่อง การเคลื่อนที่

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม
วิชาปัญญาเลิศ 1: เรื่อง การเคลื่อนที่

โดย ดร.ถาวร ตันหยงมาศกุล (อ.บู้)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาเอก
#คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ป.5-ม.3

#DekThaiOnline
https://dekthai-online.com/instructor/Galilao

.

10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ได้รับการขนานนามว่าผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทักษะด้านวิชาและความรู้ รวมไปถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดพัฒนาทางด้านอาชีพได้อย่างดีเยี่ยม (พาร์ท 2)

ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว THE STUDY TIMES ได้แนะนำ 5 อันดับ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เหลืออีก 5 อันดับ จะมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย !

10 อันดับ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน (พาร์ท 1)

Click on Clever >> https://thestatestimes.com/post/2021072204

อันดับที่ 6 University of Science and Technology of China (中国科学技术大学) 

อยู่ในอันดับที่ 53 ของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เดิมตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ก่อนจะย้ายมายังเหอเฝย เมืองหลวงของมณฑลอันฮุยซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันในปี ค.ศ. 1970 การก่อตั้ง University of Science and Technology of China ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศจีน" ปัจจุบัน USTC มีชื่อเสียงด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ : https://en.ustc.edu.cn/ 


เครดิตภาพ : https://applyforchina.com/index/schools/show/id/9.html

อันดับที่ 7 Nanjing University (南京大学) 

อยู่ในอันดับที่ 124 ของโลกตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิง เมืองหลวงของมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นเมืองหลวงเก่าของจีน Nanjing University ก่อตั้งปี ค.ศ. 1902 ภายใต้ชื่อ National Central University ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Nanjing University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ปัจจุบันมีชื่อเสียงด้านการวิจัยต่าง ๆ สาขาวิชาที่เปิดสอนมีทั้งในด้านเคมี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรม ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์:  https://www.nju.edu.cn/EN/

เครดิตภาพ : https://www.facebook.com/NanjingUniversity/

อันดับที่ 8 Wuhan University (武汉大学) 

อยู่ในอันดับที่ 246 ของโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1893 ในชื่อ Ziqiang Institute และเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้งก่อนจะมาเป็น Wuhan University ชื่อปัจจุบันในปี ค.ศ. 1949 Wuhan University ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการผสมผสานโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน ด้วยสถานที่ตั้งที่ติดกับภูเขาและล้อมรอบด้วยทะเลสาบ ทำให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยอบอวลด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ 

เว็บไซต์ : https://en.whu.edu.cn/

เครดิตภาพ : https://www.applyforchina.com/index/schools/show/id/14.html

อันดับที่ 9 Tongji University (同济大学) 

อยู่ในอันดับที่ 256 ของโลก ตั้งอยู่ในกรุงเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งโดยแพทย์ชาวเยอรมันนาม Erich Paulun ในปี ค.ศ. 1907 โดยเป็นโรงเรียนแพทย์เยอรมันก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเต็มตัวในปี ค.ศ. 1923 มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา และมหาสมุทรศาสตร์ โดยสำหรับด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธานั้นถือได้ว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน

เว็บไซต์ :https://en.tongji.edu.cn/ 


เครดิตภาพ : https://www.facebook.com/同濟大學-Tongji-University

อันดับที่ 10 Harbin Institute of Technology (哈尔滨工业大学) 

อยู่ในอันดับที่ 260 ของโลก โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 ตั้งอยู่ในฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง เป็นสถาบันแรกที่เปิดสอนด้าน astronautics และมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจนได้รับการขนานว่าเป็นแหล่งกำเนิดวิศวกรของจีน 

เว็บไซต์ : http://en.hit.edu.cn/


เครดิตภาพ : https://www.goodtime-edu.com/harbin-institute-of-technology.html

และนี้ก็เป็น 10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่ได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกมาพัฒนาประเทศและมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากมาย หวังว่าบทความของเราจะเป็นอีกทางเอกหนึ่งในการตัดสินใจในการเรียนต่อต่างประเทศนะคะ 


ที่มา : 
https://www.learningeast.com/
http://www.toeasteducation.com/

คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

✏️"ความรู้" คือ ทรัพย์ชนิดเดียวที่จะมีเพิ่มขึ้น เมื่อมันถูกแบ่งปัน

วิชาชีววิทยา: เรื่อง Glycolysis

THE STUDY TIMES X DekThai Online
.
????วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม
วิชาชีววิทยา: เรื่อง Glycolysis

โดย ครูหมอเมศ กฤษณะ ธรรมศิริ 
ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#สอนชีววิทยาม.ต้น-ม.ปลาย

#DekThaiOnline
https://dekthai-online.com/browse

.

.
 

คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

✏️ไม่ได้เก่ง ไม่ได้เก๋า ในกระเป๋ามีแต่หนังสือ

วิชาดาราศาสตร์: เรื่อง น้ำขึ้นน้ำลง

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันพุธที่ 28 กรกฎาคม
วิชาดาราศาสตร์: เรื่อง น้ำขึ้นน้ำลง

โดย คุณน้ำหวาน ภิรมณ กำเนิดมณี
นักเรียนทุน พสวท. (ฟิสิกส์) ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สหรัฐอเมริกา
#สอนวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เตรียมเข้าม.4

#DekThaiOnline
https://dekthai-online.com/instructor/P'NAMWAN

.

.

คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

✏️ความจริงจัง ตั้งใจ คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ


ด้านการศึกษา 
เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๙ ขณะที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ มีพระชนมายุ ๔ พรรษา ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา 

ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปทรงเข้ารับการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซ็กส์ และในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ เมืองสตรีท แคว้นซัมเมอร์เซต จนถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร หลังทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยในกิจการเกี่ยวกับกองทัพและกิจการทหาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาเป็นเวลา ๕ สัปดาห์

พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหลักสูตรของวิทยาลัยการทหารแห่งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ 

ภาควิชาการทหาร รับผิดชอบและดำเนินการโดยกองทัพบก ออสเตรเลีย นักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรนี้จะได้เป็นนายทหารยศร้อยโท ส่วนอีกภาคหนึ่งเป็นการศึกษาวิชาสามัญ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ รับผิดชอบการวางหลักสูตร แบ่งออกเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนนายร้อยที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษา โดยพระองค์ทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ทรงสำเร็จการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๑๙

เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทย ทรงรับราชการทหารและทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๔๖ 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช ๒๕๒๕ ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาต่อยังวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และทรงรับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการทหาร การบินอีกหลายหลักสูตร ทรงผ่านการฝึกอบรมเครื่องบินรบจนมีพระปรีชาสามารถและมีจำนวนชั่วโมงบินสูงมาก รวมทั้งทรงศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ จากสถาบันการบินพลเรือน ทรงสอบได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗ ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก จากบริษัท การบินไทย และทรงสำเร็จการศึกษาและการบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์จริง ทรงได้รับใบอนุญาตเป็นกัปตันเครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ ด้วยความสนพระราชหฤทัยและวิริยอุตสาหะทำให้พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญด้านการบิน รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จนได้รับพระนามให้เป็น “เจ้าฟ้านักบิน”

พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงสนับสนุนด้านการศึกษาสามารถนํามาใช้ประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่

๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ จ.นครพนม
๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ จ.กำแพงเพชร
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ จ.สุราษฎร์ธานี
๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ จ.อุดรธานี
๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ จ.สงขลา
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ มีพระราชดําริให้นําพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาจัดทํา “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๒ 

ต่อมาทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ ม.ท.ศ. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะยากจน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง 

สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนที่กำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโอกาสศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน เมื่อจบการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ

พระราชกรณียกิจ ด้านทหารและการบิน 

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหาร มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระราชวิริยอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ด้านการทหารอยู่ตลอดเวลา

โดยหลังสิ้นสุดการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๑๙ และทรงศึกษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลีย โดยทุนกระทรวงกลาโหม ทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ การทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการบินอีกมากมาย ทำให้พระองค์ทรงมีพระประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูงมาก

ทรงดำรงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพ คือ

พระยศ พลเอก ของกองทัพบกไทย
พระยศ พลเรือเอก ของกองทัพเรือไทย
พระยศ พลอากาศเอก ของกองทัพอากาศไทย

พระราชกรณียกิจด้านการทหารที่รักษาความมั่นคงของประเทศ พระองค์ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้าน จังหวัดตราด

พระราชกรณียกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์ 

รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด

พระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกณียกิจ เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

ด้านกีฬา

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง อาทิ การพระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จ นำเกียรติยศ มาสู่ประเทศชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รับพระราชทานพร และทรงแสดงความชื่นชมยินดีที่นำความสำเร็จ นำเกียรติยศมาสู่ตนเอง สู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ

เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ ทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน ประสบชัยชนะนำเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

พระองค์ทรงเป็นประธานในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยวัตถุประสงค์นอกจากจะให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ของตนและแม่ของแผ่นดินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย รวมถึงเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอีกด้วย

กิจกรรม Bike For Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงนำขบวนผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

ด้านพระศาสนา 

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ

ด้านเกษตรกรรม 

เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นประจำ 

รวมทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านเกษตรกรรมแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาโดยตลอด และทรงติดตามความก้าวหน้าด้านการชลประทาน การสร้างเขื่อนต่าง ๆ โดยพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานแก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านกราบทูล ทำให้มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และพระองค์มีโครงการในพระราชดำริมากมายอย่าง โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีรา และ โครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


แหล่งที่มา 
https://king.kapook.com/kingrama10/index.html
https://news.thaipbs.or.th/content/258223
.

กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ที่ลิงก์ https://bless.m-culture.go.th/king/

????นักเรียน-นักศึกษาเฮ‼️ ครม.เคาะ มาตรการช่วยเหลือภาคเรียนที่ 1/64 ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รัฐ-เอกชน ช่วยผู้ปกครอง 2 พัน ลดค่าเทอมรัฐสูงสุด 50% เอกชนช่วย 5 พันต่อคน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 

✅สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน
✅จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้
✅ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 63

2. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต/นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการดำเนินการ
????สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่

✅ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50  
✅50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 
✅เกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50

????สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน

นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติม ทั้งขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์ รวมทั้งลดค่าหอพักด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ศธ. และ อว. จะได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รวมทั้งจะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคาร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนต่อไป


ที่มา: https://mgronline.com/politics/detail/9640000073472

วิชา BMAT: เรื่อง แนวข้อสอบ BMAT Problem Solving

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม
วิชา BMAT: เรื่อง แนวข้อสอบ BMAT Problem Solving

โดย ครูจึ๋ง สมนึก สงวนตระกูล
นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง Computer Engineering Osaka University
#BMAT เรียนเตรียมสอบแพทย์ Critical Thinking, Problem Solving, Maths & Science

#DekThaiOnline
https://dekthai-online.com/browse

.

.

คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

✏️รักเรียนจะมีความรู้ รักเธออยู่จะรู้เมื่อไร


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top