คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

✏️ความจริงจัง ตั้งใจ คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ