Saturday, 20 April 2024
WEEKEND NEWS

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สุขแท้...
เกิดจากความสงบเท่านั้น
ส่วนสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย
เป็นเพียงความสนุก
หาใช่ความสุขไม่

- ท่านพุทธทาสภิกขุ -

#THESTATESTIMES
#WeekendNews
#ธรรมะวันอาทิตย์
#ธรรมะ 
#ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 : หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ดูตัวเอง 
ฝึกฝนตัวเอง
แก้ไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง
...เรียกว่า...
ดูที่ตัวเราก่อน
ไม่ต้องไปดูคนอื่น
เพราะส่วนมากแล้ว
คนเรามักชอบโทษคนอื่น
ไม่ชอบโทษตัวเอง

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปัญหา...เป็นสิ่งที่เราต้องแก้
กรรม...เป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้
ทุกข์..เป็นสิ่งที่เราต้องดับ
เหล่านี้เป็นภาระชีวิตของเรา

-ท่านพุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

'พอ' เป็นสิ่งที่หายาก ในหมู่คน 'โลภ'
'นิ่ง' เป็นสิ่งที่หายาก ในหมู่คน 'โกรธ'
'หยุด' เป็นสิ่งที่หายากในหมู่คน 'หลง'

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

อย่าสำคัญตน
ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่า...
จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่
จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ
เวลาเกิดอะไรขึ้นกับเรา...
อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ปัญญามากเกินไปขาดศรัทธา
กลายเป็น...ทิฐิมานะ
สมาธิมากเกินไปขาดปัญญา
กลายเป็น...โมหะ
ปัญญามากเกินไปขาดสมาธิ
กลายเป็น...ฟุ้งซ่าน

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

อีอีซี ผนึกกำลัง อบจ.ระยอง ตรงเข้าพื้นที่คลายทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเตรียมร่วมบูรณาการฯ วางแผนป้องกันระยะยาว

วันที่ 11-12 กันยายน 2565 นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านนโยบายและแผน และนายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ลงพื้นที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีสาเหตุหลักจากปริมาณฝนจำนวนมาก ที่ตกลงอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยอง จนเกิดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ และชุมชนในวงกว้าง 

'เพื่อไทย' ระดม 'ส.ส.-ว่าที่ผู้สมัคร-ส.ก.-ทีมงาน' ลงพื้นที่ช่วยปชช. หลังน้ำท่วมกรุงหนัก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายวราวุธ ยันต์เจริญ คณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่นำอาหารไปมอบให้พี่น้อง ชุมชนเลียบคลองเปรมประชากร ที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ นายตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก.เขตหลักสี่ และ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ จากนั้น นายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย และนายตกานต์ ได้ลงพบปะกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อ รับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือพร้อมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมหานคร และผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ในชุมชนคลองเปรมพัฒนา ชุมชนมิตรประชา และชุมชนเปรมสุขสันต์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับคลองเปรมประชากร

ขณะที่ ส.ส. ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม. และส.ก. ของพรรคเพื่อไทย ได้ระดมกำลังและทีมงานลงพื้นที่ต่อเนื่อง โดยนายสุธนพจน์ กิจธนาภิทักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขตดอนเมือง และนางกนกนุช กลิ่นสังข์ ส.ก.เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย  นำอาหารกล่องไปมอบให้กับชุมชนซอยอิ่มละมัย ชุมชนสะพานปูน และชุมชนร่มเย็นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมประสานแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น 

เขตลาดกระบัง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิช ส.ส.เขตลาดกระบัง พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่ พร้อมประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้เจ้าหน้าที่นำเรือผลักดันน้ำมาช่วยพร่องน้ำในคลอง เนื่องจากประสานไปทางกทม. แล้วแต่ ยังไม่ได้คำตอบว่าจะสามารถดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ตอนไหน ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพเรืออีกครั้ง 

เขตบางกะปิ น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ ส.ก.เขตบางกะปิ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเช่นกันโดยเร่งประสานงานช่วยเหลือประชาชน ทั้งนึ้ น.ส.นภัสสร กล่าวว่า ขอขอบคุณนายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน เร่งสูบน้ำ เร่งบรรจุกระสอบทรายเพิ่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมเข้าบ้าน  และนำไปปิดอุดรอยรั่วที่เป็นฟันหลอ ป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วม ด้านเจ้าหน้าที่เทศกิจได้นำรถออกบริการประชาชน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่บริเวณสถานีรายงานบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารข้าวกล่องเมนูข้าวกระเพราหมู-ไข่ต้ม มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จ.ระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง และนายศุภมงคล รัตนจิตร ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ สายงานปฏิบัติการภัยพิบัติ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ร่วมปรุงอาหารข้าวกล่องดังกล่าว พร้อมกับมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยให้ผู้บริหาร  อปท.ผู้นำ กำนัน และ ผญบ.ไปแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนต่อไป 

ต่อมานายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.บ้านนา ต.ทุ่งควายกิน ต.ทางเกวียน อ.แกลง พบบริเวณถนนสายโพธิ์ทอง-บ้านนา ที่ถูกน้ำท่วมน้ำหนัก น้ำลดลงเกือบแห้งแล้ว มีบางจุดที่เป็นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนนำถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 2,000 ถุง มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย 


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top