Wednesday, 17 April 2024
WEEKEND NEWS

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

การเป็นคนดี...
ไม่ใช่อยู่ที่ความหล่อ หรือ สวย
มิใช่อยู่ที่ความร่ำรวย หรือ ยากจน
แต่อยู่ที่การฝึกตนให้เป็นคนมีศีลธรรม

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว
ทำเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ความทุกข์
ทำเหตุให้เกิดสุข ก็ได้ความสุข
ทำเหตุให้เกิดความเสื่อม เราก็ได้ความเสื่อม
ทำเหตุให้เกิดความเจริญ เราก็ได้ความเจริญ
เราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พร...ที่ประเสริฐที่สุด
คือ พรที่มาจากการสร้างความดี
ความดี...ที่ดีที่สุด
คือ ความดีที่ตัวเราเองสร้างขึ้นมา
โดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่น..อวยพรให้

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การกระทำใด ๆ ที่ทำไปโดยต่อเนื่อง

ของเล็ก...ก็จะกลายเป็นของใหญ่

บุญน้อย...ก็จะกลายเป็นบุญมาก

ทำดีไม่ได้ผล เพราะทำตนลุ่ม ๆ ดอน ๆ

ทำดีที่ได้ผล เพราะทำตนสม่ำเสมอ

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

จงหาเวลานั่งเงียบ ๆ คนเดียว
เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่เราทำ
สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เพื่อพิจารณาหาข้อผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไขในวันพรุ่งนี้
เราทำอะไรที่ไม่ใช่ไปบ้างหรือเปล่า
เราทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 : หลวงตามหาบัว ญาณสมุปนฺโน

ยึดในสิ่งใด...
ย่อมตกเป็นทาสของสิ่งนั้น
เมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์
เมื่อไม่ถือก็ไม่หนัก
เหตุของความทุกข์ก็มีเพียงเท่านี้
รู้แล้ว..วางเป็น ..ก็เย็นสบาย

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : หลวงปู่หา สุภโร

อย่าทำตัวเป็นไม้บรรทัด
เที่ยววัดคนอื่น แต่ไม่เคยวัดตัวเอง
อย่าเอาคนอื่นมาวัดกับเรานะ
เรากับเขา มันคนละคนกัน
การปฏิบัติธรรม...
เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมัน
อย่าเอามาอวดมาอ้างกัน
อย่าเอาเขามาทำให้เราทุกข์


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top