Sunday, 23 June 2024
WEEKEND NEWS

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

"มนุษย์ที่หมดบุญ มีสองอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือหมดอายุขัย อย่างที่สองคือมนุษย์ ที่กำลังมีลมหายใจอยู่ แต่ไม่คิดที่จะแสวงหาบุญกุศล 

นั่นก็เรียกว่ากำลังจะหมดบุญ...ประมาทในบุญกุศล"

- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

‘ควาย’ เมื่อมันติดหล่ม มันยังรู้จักถอนตัว แต่เมื่อคนไปตกอยู่ในอารมณ์ทำไม ...ไม่รู้จักถอนตัว
ไปปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ทำไม เศร้าหมองทำไม …“ต้องถอนออกมาเลย”

- หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

คำพูด...เป็นดาบชนิดหนึ่ง
บางคน...ใช้ทิ่มตนและแทงคน
บางกลุ่ม...ใช้ทิ่มแทงกันเอง
ทั้ง ๆ ที่รู้...ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร

- หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป -

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

แม้จะละสังขารด้วยอายุแค่ 34 ปี ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2566 แต่คำสอนของ ‘ครูบาน้อย ญาณวิไชย’ แห่งวัดถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ยังคงอยู่

มาลองดูคำสอนบางส่วน ที่เป็นบันทึกด้วยลายมือของครูบาน้อยเอง ที่เขียนขึ้นระหว่างปฏิบัติกรรมฐานในถ้ำ นาน 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2560 ในพุทธสถานถ้ำเชตวัน คำสอนจากก้นถ้ำจำนวน 49 หน้า รวม 156 บท ล้วนแต่เป็นธรรมะอันลึกซึ้ง ที่จะคงอยู่ไม่มีวันตาย

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

อย่าไปว่าคนอื่นเขา
ตัวเรานั้นดีแล้วหรือ
ให้หมั่นถามตัวเอง
เช่นนี้ตลอดเวลา
แล้ว…จะไม่มีความเดือดร้อนใจ
ไม่ต้องลับเขี้ยวไว้กัดกัน

-หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน-


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top