Wednesday, 21 February 2024
WEEKEND NEWS

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

อย่าไปว่าคนอื่นเขา
ตัวเรานั้นดีแล้วหรือ
ให้หมั่นถามตัวเอง
เช่นนี้ตลอดเวลา
แล้ว…จะไม่มีความเดือดร้อนใจ
ไม่ต้องลับเขี้ยวไว้กัดกัน

-หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566

‘ประชาธิปไตย’ คือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ ‘ประชาชนเป็นใหญ่’ ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็ม อย่างนั้น จึงจะเป็นประชาธิปไตย ไอ้ประชาชนเป็นใหญ่นั้น มันไม่แน่ ประชาชนบ้าบอก็ได้ 
ถ้าประชาชน ‘เห็นแก่ตัว’ แล้ว...ฉิบหายหมด!!!

-พุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

ทำดีได้ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว
ทำเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ได้ความทุกข์
ทำเหตุให้เกิดสุข ก็ได้ความสุข
ทำเหตุให้เกิดความเสื่อม ก็ได้ความเสื่อม
ทำเหตุให้เกิดความเจริญ ก็ได้ความเจริญ
เราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้

-หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ-

ธรรมะประจำวันวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

บุคคลที่ทนในสิ่งที่
คนอื่นทนได้ยาก
ทำในสิ่งที่คนอื่น
ทำได้ยาก
บุคคลนั้น จะเข้าถึง
ความสำเร็จของชีวิต
ความอดทน ความขมขื่น
จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น
ของการทำความดี 
แต่จะได้รับความชื่นชมในบั้นปลาย

-หลวงปู่แหวน สุจิณโณ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี 
อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว
ในมุมมืดอาจมีจุดสว่างที่คาดไม่ถึง
และหากที่สุดแล้ว 
ยังหาทางออกไม่เจอ
อย่างน้อยเราก็พบกับ
ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า
และได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top