Thursday, 8 June 2023
WEEKEND NEWS

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

จงหาเวลานั่งเงียบ ๆ คนเดียว
เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่เราทำ
สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เพื่อพิจารณาหาข้อผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไขในวันพรุ่งนี้
เราทำอะไรที่ไม่ใช่ไปบ้างหรือเปล่า
เราทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 : หลวงตามหาบัว ญาณสมุปนฺโน

ยึดในสิ่งใด...
ย่อมตกเป็นทาสของสิ่งนั้น
เมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์
เมื่อไม่ถือก็ไม่หนัก
เหตุของความทุกข์ก็มีเพียงเท่านี้
รู้แล้ว..วางเป็น ..ก็เย็นสบาย

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : หลวงปู่หา สุภโร

อย่าทำตัวเป็นไม้บรรทัด
เที่ยววัดคนอื่น แต่ไม่เคยวัดตัวเอง
อย่าเอาคนอื่นมาวัดกับเรานะ
เรากับเขา มันคนละคนกัน
การปฏิบัติธรรม...
เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมัน
อย่าเอามาอวดมาอ้างกัน
อย่าเอาเขามาทำให้เราทุกข์

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สุขแท้...
เกิดจากความสงบเท่านั้น
ส่วนสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย
เป็นเพียงความสนุก
หาใช่ความสุขไม่

- ท่านพุทธทาสภิกขุ -

#THESTATESTIMES
#WeekendNews
#ธรรมะวันอาทิตย์
#ธรรมะ 
#ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 : หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ดูตัวเอง 
ฝึกฝนตัวเอง
แก้ไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง
...เรียกว่า...
ดูที่ตัวเราก่อน
ไม่ต้องไปดูคนอื่น
เพราะส่วนมากแล้ว
คนเรามักชอบโทษคนอื่น
ไม่ชอบโทษตัวเอง

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปัญหา...เป็นสิ่งที่เราต้องแก้
กรรม...เป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้
ทุกข์..เป็นสิ่งที่เราต้องดับ
เหล่านี้เป็นภาระชีวิตของเรา

-ท่านพุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

'พอ' เป็นสิ่งที่หายาก ในหมู่คน 'โลภ'
'นิ่ง' เป็นสิ่งที่หายาก ในหมู่คน 'โกรธ'
'หยุด' เป็นสิ่งที่หายากในหมู่คน 'หลง'

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

อย่าสำคัญตน
ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่า...
จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่
จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ
เวลาเกิดอะไรขึ้นกับเรา...
อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top