ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

อย่าสำคัญตน
ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่า...
จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่
จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ
เวลาเกิดอะไรขึ้นกับเรา...
อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช